Hyresbetalning

Det här är vanliga frågor till oss. Kanske är det samma frågor som du har? I så fall hittar du svaren här!

 • Den nya hyresgästen till min uppsagda lägenhet vill flytta in tidigare än uppsägningstidens utgång och jag har redan hunnit betala hyran. Hur får jag tillbaka pengarna?

 • Om du redan har betalt hyra för den aktuella månaden betalas överskottet tillbaka. Om du har autogiro och en ny hyresgäst ska flytta in i din lägenhet det närmaste månadsskiftet, måste du stoppa autogirot via din Internetbank eller meddela Bostadens handläggare på 090-17 75 21 att autogirot ska stoppas.

 • Hur gör jag hyresbetalningar från utlandet?

 • För att säkerställa din betalning från utlandet måste du använda IBAN (International Bank Account Number) enligt följande:

  Betalningsmottagare: AB Bostaden i Umeå 556500-2408, Box 244, 901 06 UMEÅ
  IBAN: SE94 8000 0842 0292 4308 2931

  Betalningsmottagare: AB Bostaden Parkering i Umeå 559090-8553, Box 244, 901 06 UMEÅ
  IBAN: SE21 8000 0842 0296 4741 3419

  BIC/SWIFT: SWEDSESS
  Bank: Swedbank

  Observera att många banker debiterar extra när du överför pengar mellan olika länder (en transaktionskostnad).

  S.W.I.F.T-kod:
  SWEDSESS Vi har Swedbank med clearingnummer: 8420-2

  Swedbanks adress:
  Box 73
  901 03 Umeå
  http://www.swedbank.se
  Vi rekommenderar dig att skicka din betalning i svenska kronor. Detta för att du ska vara säker att hela hyresbeloppet blir betalt så att du inte riskerar att få en hyresskuld. Glöm inte att ange aktuellt OCR-nummer, referensnummer eller kundnummer! Observera att många banker debiterar extra när du överför pengar mellan olika länder (en transaktionskostnad).

 • Hur bestäms hyran?

 • Hyran för din bostad bestäms genom årliga förhandlingar mellan Bostaden och Hyresgästföreningen i Umeå. Läs mer om hur hyran fastställs.

 • Jag har inte flyttat in ännu, vart skickas den första hyresavin?

 • Den första hyresavin skickas alltid till den adress du hade på din personliga sida när du tackade ja till lägenheten/enkelrummet.
  Fortsättningsvis skickas hyresavin till adressen för den bostad du hyrt.
  Du kan alltid se dina aviuppgifter på din personliga sida.
  Vill du ha din avi till någon annan adress så är du välkommen att beställa detta hos Kundcenter.

 • Jag har inte fått någon hyresavi, måste jag betala ev förseningsavgift?

 • Ja, saknad hyresavi är inte en godtagbar ursäkt för sen hyresinbetalning. Hyresavin i sig är en påminnelse om att hyran ska betalas och en service som Bostaden tillhandahåller. Det är bara om beloppet har ändrats som vi är skyldiga att skicka ut en hyresavi. Dina aviuppgifter hittar du på din personliga sida, såsom OCR-nummer, belopp och förfallodatum. Kom ihåg att det tar 2-3 bankdagar innan pengarna når oss.

 • Jag har tappat bort hyresavin, hur gör jag?

 • Gå in på din personliga sida och "Min hyra". Där hittar du information om referens-/OCR nummer, bankgironummer och belopp.

 • När dras autogirot?

 • Hyran dras den sista varje månad, det vill säga förfallodagen. Om det inte finns täckning på ditt bankkonto görs automatiskt nya försök till dragning under de 3 påföljande vardagarna. Om den sista infaller på en lördag eller söndag dras hyran påföljande vardag. Om täckning saknas när autogirot dras måste du göra en manuell inbetalning. Aviuppgifter hittar du på din personliga sida.

 • Kan jag betala hyran via elektronisk faktura?

 • Ja, det är det enklaste och bästa sättet för både dig och oss. Tjänsten beställer du via din Internetbank, vill du ha mera information läs här.

 • Kan jag betala hyran via autogiro?

 • Ja det går bra, önskar du mer information om autogiro, läs här.

 • När ska hyran betalas?

 • Hyran betalas i förskott. Du måste betala hyran senast den sista vardagen varje månad. Om du inte betalar i tid skapas ett inkassokrav, vilket innebär att du får betala en inkassoavgift på din nästa hyresavi. Läs mer om att betala hyran

 • Vad händer om jag inte betalar hyran?

 • Hyran ska alltid betalas i förskott, senast sista vardagen i varje månad. Obetald hyra innebär att inkassokrav skickas ut, vilket alltid medför en extra avgift. Försenad eller obetald hyra kan leda till uppsägning av avtalet och det kan påverka dina möjligheter att få annan bostad.

 • Vad är kostnaderna för möblerna i min studentbostad som jag hyr möblerad?

 • De bostäder som vi hyr ut möblerade har en inbakad kostnad för inventarierna i grundhyran.

  • Enkelrum 85 kr/mån
  • 1 rkv/kök 95 kr/mån
  • 2 rkv 120 kr/mån
  • 2 rok och större 140 kr/mån
 • Vilka månader är avgiftsfria för enkelrum?

 • Du betalar 10 månaders hyra per år, juni och juli är avgiftsfria.

 • Vad är hyressättningsavgiften på min hyresavi?

 • Hyressättningsavgiften är en förhandlingsersättning som tillfaller Hyresgästföreningen. Avgiften på 12 kr per månad för lägenhet och 4 kr per månad för enkelrum gäller för samtliga hyresgäster, oavsett om man är medlem i Hyresgästföreningen eller inte. Vill du ha mer information om hyressättning, kan du läsa mer här

 • Vad är ert IBAN-nummer och S.W.I.F.T-adress?

 • Betalningsmottagare: AB Bostaden i Umeå 556500-2408, Box 244, 901 06 UMEÅ
  IBAN: SE94 8000 0842 0292 4308 2931

  Betalningsmottagare: AB Bostaden Parkering i Umeå 559090-8553, Box 244, 901 06 UMEÅ
  IBAN: SE21 8000 0842 0296 4741 3419

  BIC/SWIFT: SWEDSESS
  Bank: Swedbank

  Observera att många banker debiterar extra när du överför pengar mellan olika länder (en transaktionskostnad).