Andrahandsuthyrning

Det här är vanliga frågor till oss. Kanske är det samma frågor som du har? I så fall hittar du svaren här!

 • Får andrahandshyresgästen överta hyresavtalet?

 • Nej, andrahandshyresgästen har ingen rätt att överta hyresavtalet. Om förstahandshyresgästen inte flyttar tillbaka ska avtalet sägas upp enligt gällande hyresvillkor.

 • Får jag hyra ut min bostad i andra hand?

 • Ja, om du har ett förstahandsavtal hos oss har du rätt att hyra ut lägenheten eller rummet i andrahand under en kortare tid, om du inte har möjlighet att använda den själv. Andrahandsuthyrningen måste dock pågå minst 3 månader.

  Det måste finnas beaktansvärda skäl, till exempel tillfälligt arbete på annan ort, längre utlandsresa, studier på annan ort eller studieuppehåll. Du ska alltid bifoga intyg till andrahandsansökan för att styrka anledningen till att du vill hyra ut i andrahand. Här kan du läsa mera om andrahandsuthyrning.

 • Får jag hyra ut mitt studentrum under sommaren?

 • Nej, det är inte tillåtet att hyra ut sitt studentrum under sommaren. Dels eftersom det är för kort period för att bevilja en andrahandsuthyrning och dels för att du som bor i studentrum inte betalar någon hyra i två månader under sommaren.

 • Hur gör jag för att få tillstånd?

 • Ska du hyra ut i andrahand krävs alltid en skriftlig ansökan. Du kan skriva ut en ansökningsblankett på vår webb. Blanketten går också att hämta på vårt kontor, Östra Kyrkogatan 2 (Moritzska Gården) eller hos din kvartersvärd. Du ska alltid bifoga intyg till andrahandsansökan för att styrka anledningen till att du vill hyr ut i andrahand. Ofullständig ansökan behandlas inte.

 • Kan Bostaden neka en andrahandsuthyrning?

 • Ja, om vi inte anser att det skäl du angett som anledning till att du vill hyra ut i andra hand är beaktansvärt. Även om du kan lägga fram särskilda skäl, kan det ändå finnas anledning för oss att säga nej. Det gäller till exempel om den person som du föreslår som andrahandshyresgäst är känd för att vara störande eller ha hyresskulder.

 • Hur hög hyra får jag ta ut av andrahandshyresgästen?

 • Huvudregeln är att den hyra som du tar ut av andrahandshyresgästen inte får överstiga den hyra som du betalar till Bostaden. Om lägenheten hyrs ut fullt möblerad får du ta ut ett tillägg om max 15 procent av den hyra som du betalar till Bostaden. Om du i samband med andrahandsuthyrningen också står för andra kostnader, exempelvis hushållsel eller internetuppkoppling, så får du ta ut ett tillägg som motsvarar dina kostnader för detta. Hyra som överstiger den hyra som du betalar till Bostaden med eventuella tillägg anses som oskäligt hög. Om du tar ut oskäligt hög hyra av andrahandshyresgästen kan du bli återbetalningsskyldig till denne och ditt hyresavtal kan komma att sägas upp.

 • Vem får jag hyra ut till?

 • Du måste själv ordna hyresgäst och Bostaden förutsätter att parterna sinsemellan ordnar de praktiska detaljerna. Du och din andrahandshyresgäst bör teckna ett avtal. Andrahandshyresgästen får inte ha ett eget hyresavtal med Bostaden, om så är fallet måste detta avtal sägas upp.

  Om du hyr en studentbostad måste andrahandshyresgästen vara aktivt studerande vid Umeå universitet eller SLU i Umeå.

 • Vem har det juridiska ansvaret för lägenheten?

 • Som hyresgäst hos oss är du ansvarig för lägenheten under andrahandsuthyrningen. Det gäller till exempel hyresbetalningar och eventuella störningar. Vi rekommenderar att du skaffar autogiro, på så sätt kan du alltid vara säker på att hyresbetalningarna når oss i tid. Du och din hyresgäst kan sedan själva komma överens om hur hyresbetalningarna ska skötas mellan er.