NyhetsarkivHär hittar du alla nyheter som har publicerats på vår webb. På nyhetsarkivets startsida ligger den nuvarande månadens nyheter. Om du vill se alla nyheter för ett visst år eller för en viss månad, klickar du bara på länkarna till höger på sidan. Du kan sedan i kategoriväljaren nedan, välja vilken sorts nyheter du vill se.

2018 April

Allmän

Positivt resultat av miniundersökning

För några veckor sedan gjorde vi en enkätundersökning där vi frågade vad man tycker om vår ljusfestival, Bostadens höstljus. Enkäten skickades ut till våra hyresgäster via e-post och alla kunde svara anonymt. De som inte är hyresgäster hos oss kunde svara på enkäten via vår webb.
Läs mer

Bostaden gott exempel på hur man kan jobba förebyggande med vräkningar

Kronofogdemyndigheten har tagit fram ett hjälpmedel som visar hur man kan arbeta för att förebygga vräkningar på grund av obetalda hyror. De lyfter fram sex allmännyttiga bostadsföretag som goda exempel på hur arbetet kan gå till i praktiken. Bostaden står för ett av de goda exemplen.
Läs mer

Effektiva och miljövänliga städtips

Visst kan det kännas bra att ge sitt hem lite extra kärlek i form av en ordentlig storstädning nu när våren äntligen är här. Vi tipsar om hur du kan städa miljövänligt med grejer du redan har hemma.
Läs mer