Bostadsbyte

Det här är vanliga frågor till oss. Kanske är det samma frågor som du har? I så fall hittar du svaren här!

 • Vad innebär bostadsbyte?

 • Bostadsbyte innebär ett direktbyte av bostad mellan två eller flera hyresgäster/hushåll.

 • Kan Bostaden neka mig att göra bostadsbyte?

 • För att Bostaden ska kunna godkänna ett bostadsbyte måste det finnas skäl till varför bytet ska genomföras. Vi kan neka ett byte om någon av kunderna inte har skött sitt tidigare boende, om kunderna inte har ekonomiska förutsättningar för att klara av hyran, om bytet innebär en påtaglig olägenhet för oss eller om andra särskilda skäl talar emot bytet.

 • Nollställs mitt registreringsdatum när jag byter lägenhet?

 • Ja, registreringsdatumet kommer att nollställas när vi godkänt bostadsbytet inom vårt lägenhetsbestånd och när du får ditt nya hyresavtal.

 • Behöver min lägenhetet besiktas innan bytet godkänns?

 • Ja, innan vi godkänner bytet så besiktar kvartersvärden lägenheten/lägenheterna.

 • Vad krävs för att få tillstånd?

 • På ansökan ska alltid anges vilka skäl som finns för bostadsbytet. Det kan t ex vara att ändrade familjeförhållanden kräver en större eller mindre bostad. Vid bostadsbyte mellan hyresgäster inom AB Bostaden kontrollerar vi att inblandade parter skött sitt boende och sina hyresinbetalningar. Samma sak gäller vid bostadsbyte mellan hyresgäster med olika hyresvärdar, men där görs även en kreditupplysning.

 • Hur gör man när man vill byta bostad med någon annan?

 • Om du har hittat någon du vill byta bostad med krävs alltid en skriftlig ansökan som ska lämnas in senast två kalendermånader före önskat bytesdatum. Skriv ut en ansökningssblankett. Blanketten går också att hämta på vårt kontor, Östra Kyrkogatan 2 (Moritzska Gården) eller hos din kvartersvärd.
  Vid bostadsbyte mellan hyresgäster med olika hyresvärdar ska även ett intyg från den andra hyresvärden bifogas.

 • Vilka får byta bostad?

 • Alla som har ett förstahandskontrakt hos oss har möjlighet att ansöka om bostadsbyte. Du behöver ha bott minst ett år för att få ansöka om lägenhetsbyte (direktbyte). Byte kan göras både med våra hyresgäster och med hyresgäster som har annan hyresvärd. Bostadsbyte kan göras för hyreslägenheter, studentlägenheter och studentrum.

  Observera! Byte kan inte göras mellan studentrum och hyres- eller studentlägenhet. Du som hyr ett studentrum kan alltså inte byta till en lägenhet och du som hyr en lägenhet kan inte byta till ett studentrum. Det är däremot tillåtet att göra ett byte från hyreslägenhet till studentlägenhet och vice versa.

  Kom ihåg att ange om garage eller bilplats ska ingå i bytet. Du måste själv hitta den/de personer du vill byta bostad med.