Hyresavtal och uppsägning

Det här är vanliga frågor till oss. Kanske är det samma frågor som du har? I så fall hittar du svaren här!

 • Jag vill få kortare uppsägningstid än vad hyresavtalet säger, hur gör jag?

 • Med tanke på dagens bostadssituation är det viktigt att alla får samma möjligheter att söka de lediga lägenheterna. Vi lägger därför ut alla lediga bostäder på vår webbplats så att alla våra bostadssökande kunder har samma chans att anmäla intresse. Vi ger dig möjlighet att, när du säger upp dig elektroniskt eller på papper, lämna information till kommande bostadssökande om att din lägenhet kan vara tillgänglig tidigare än till uppsagt datum. Det är den nya hyresgästen som väljer om han eller hon har möjlighet att flytta in tidigare eller till ordinarie inflyttningsdatum.

 • Den nya hyresgästen till min uppsagda lägenhet vill ta över hyresavtalet tidigare, hur gör vi då?

 • Vid uppsägningstillfället kan du på din personliga sida eller på uppsägningsblanketten välja om du godkänner tidigare avflytt, det vill säga om din bostad är tillgänglig tidigare än uppsägningsdatumet.

  Det datum som du anger är bindande och gäller som definitiv fullmakt. Om en ny hyresgäst vid ja-svar väljer att flytta in på det tidigare datum som du angett får du en ny bekräftelse på din uppsägning där det framgår vilket datum ditt avtal upphör. Det är enbart vid uppsägningstillfället du kan välja att ange ett tillgänglig tidigare-datum. Du kan endast välja mellan den 14:e och den sista i varje månad som tillgänglig tidigare- datum.

  Om du inte har tillgång till en dator kan du skicka en skriftlig uppsägningsblankett till oss. Här kan du skriva ut en fullmaktsblankett.

 • Vad är uppsägningstiden för extra förråd?

 • Förrådsavtal löper halvårsvis och uppsägningen skall lämnas in senast tre månader före hyrestidens utgång. I annat fall förlängs avtalet automatiskt ytterligare sex månader.
  Om du säger upp lägenheten upphör även förrådsavtalet till samma datum.

 • Uppsägningstid för lokaler?

 • De uppsägningstider som avtalet anger

 • Vad är uppsägningstiden på bilplats eller garage?

 • Dessa avtal löper årsvis, uppsägningen skall lämnas in för bilplats senast en månad före hyrestidens utgång och för garage senast tre månader före hyrestidens utgång. I annat fall förlängs avtalet automatiskt ännu ett år. Om du säger upp lägenheten, upphör även bilplats/garageavtalet till samma datum.

 • Har du flera erbjudanden med samma svarsdatum?

 • Om du är först i turordningen att ha svarat ja vid svarstidens utgång tilldelas du en av bostäderna om det är godkänt efter handläggning.

 • Har jag kortare uppsägningstid om jag byter bostad inom Bostaden?

 • Om du redan hyr en bostad hos oss gäller det avtalets uppsägningstid men vi ger dig möjlighet att, när du säger upp dig elektroniskt eller på papper, lämna information till kommande bostadssökande om att din lägenhet kan vara tillgänglig tidigare än till uppsagt datum. Det är den nya hyresgästen som väljer om han eller hon har möjlighet att flytta in tidigare eller till ordinarie inflyttningsdatum.

 • Hur lång uppsägningstid har jag på mitt studentrum?

 • En månads uppsägningstid, vilket innebär att ditt hyresavtal upphör tidigast att gälla vid det månadsskifte som infaller en kalendermånader efter din uppsägning.
  Exempel: Om du har tänkt flytta 30 april så måste vi ha din uppsägning senast den 31 mars.

 • Hur lång är uppsägningstiden på min studentlägenhet?

 • Två månaders uppsägningstid, vilket innebär att ditt hyresavtal upphör tidigast att gälla vid det månadsskifte som infaller två kalendermånader efter din uppsägning.
  Exempel: Om du har tänkt flytta 31 aug så måste vi ha din uppsägning senast den 30 juni.

 • Hur lång uppsägningstid har jag på en vanlig hyreslägenhet?

 • Tre månaders uppsägningstid, vilket innebär att ditt hyresavtal upphör tidigast att gälla vid det månadsskifte som infaller tre kalendermånader efter din uppsägning.
  Exempel: Om du har tänkt flytta 30 april så måste vi ha din uppsägning senast den 31 januari.

 • Hur gör jag för att säga upp min bilplats eller mitt garage?

 • Du kan säga upp din bilplats/garage direkt via länken Min personliga sida och rubriken Mina avtal. Uppsägningen kan också lämnas skriftligt till Bostaden. Du kan använda baksidan av ditt hyresavtal eller skriva ut en uppsägningsblankett.

 • Hur gör jag för att säga upp min lägenhet eller mitt rum?

 • Du kan säga upp ditt avtal på din personliga sida under rubriken Kontraktsuppsägning. Det går också bra att lämna uppsägningen skriftligt till oss. Du kan använda baksidan av ditt hyresavtal eller skriva ut en uppsägningsblankett.

  Om ni är två personer som står på avtalet kan ni inte säga upp lägenheten på den personliga sidan.

   

 • Jag har en kompis som kan ta över min lägenhet, är det möjligt?

 • Med tanke på dagens bostadssituation är det viktigt att alla får samma möjligheter att söka de lediga lägenheterna. Vi lägger därför ut alla lediga bostäder på vår webbplats, vilket innebär att din kompis får anmäla sitt intresse för lägenheten på samma sätt som alla våra andra bostadssökande kunder.

 • Kan jag överlåta min bostad på sambo eller barn?

 • Ja, om du har delat hushåll med din sambo under äktenskapsliknande förhållanden i minst tre år samt om personen varit skriven på adressen under denna tid. Hemmavarande ungdom får överta sina föräldrars avtal om hen har en inkomst som räcker. Hen ska också ha delat hushåll och varit skriven på förälderns adress i minst tre år.

 • Jag har tackat ja till att hyra en lägenhet, kan min sambo stå för avtalet istället för mig?

 • Nej, hyresavtal ingås alltid med den kund som bokat lägenheten.

 • Jag har tackat ja till att hyra en lägenhet, när kan jag signera avtalet?

 • Efter godkännd kreditprövning skickas en bekräftelse per e-post samt en e-post med en signeringslänk till kontraktet. Istället för att skriva under ett papper signerar du enkelt och smidigt e-avtalet.

  Har du inte möjlighet att signera elektroniskt, kontakta vårt kundcenter.