Vi vill påminna om hur viktigt det är att vi minskar risken för smittspridning