Anpassa textstorlek
A A A
03 juli 2019

Rörelserika skolvägar ska peppa unga att röra sig

Bostaden och Change the game har under våren jobbat tillsammans i ett hållbarhetsprojekt som handlar om att göra det roligt och motiverande för Umeås unga att ta sig till skolan på egen hand. Grunden i projektet är att jobba med det som kallas rörelserikedom och till kreativ hjälp har man haft elever i årskurs 2 och 4 på skolan Ersdungen på Ersboda.

Rörelserikedom handlar om att utveckla rörelsekompetens och självförtroende kring rörelse. Utgångspunkten är att det är lika viktigt att ha rörelsekompetens som att ha kunskaper i att läsa och skriva för att må bra, utvecklas och kunna delta i samhället. Större rörelsekompetens leder till ökat självförtroende som leder till inre motivation att delta i aktiviteter.

Pilotprojekt på Ersdungen

Under våren har ett pilotprojekt pågått på skolan Ersdungen. Syftet har varit att utveckla Umeå som ett rörelserikt samhälle genom att hitta nya former för hur barn och unga kan ta sig till och från skolan på ett rörelserikt sätt.

De övergripande målen är att lära sig mer om hur rörelserikedom kan implementeras i fler verksamheter och miljöer och att kunna sprida de förhoppningsvis långsiktiga förändringarna. 

Barnens kreativa idéer ligger till grund

Tillsammans med lärare och elever på skolan Ersdungen har Wictor Lundström från Change the game jobbat med hur man kan utforma rörelserika skolvägar. En jätteviktig del har varit barnens kreativa arbete med att ta fram prototyper av installationer som de skulle vilja ha på sin väg till skolan för att uppmuntra till rörelse.

Tillsammans med lärarna har man också utvecklat idéer för att förankra det i olika skolämnen.

- Det har varit väldigt inspirerande och tacksamt att ha fått arbeta med så peppade elever och lärare. Tack vare dem har idéer och utvecklingar kunnat tas fram. Förhoppningen är att denna form av medskapande ska motivera dem att fortsätta att utveckla sin rörelserikedom under längre tid än bara under själv projektet – både för deras hälsa och miljöns skull, säger Wictor Lundström.

Sätts upp i höst

Utifrån prototyperna kommer Rich Holland, Creative director och designer som tidigare samarbetat med Nike Action Sports och Arkitekt- och designhögskolan, att skapa installationerna. I höst sätts de upp runt om på Västra Ersboda.

Nedan kan du se några av de prototyper som barnen har arbetat fram. De innehåller massor med kreativa förslag på alltifrån tunnlar till olika klätterställningar: