Anpassa textstorlek
A A A
29 mars 2019

Nytt boendekoncept för seniorer på Västteg

Behovet för bostäder för äldre i Umeå bedöms vara stort. Därför samverkar Bostaden med Umeå kommun för ett boendekoncept med fokus på seniorers boende. Detaljplanearbetet för det nya bostadsområdet med genomtänkta lokaler och lägenheter pågår.

Västteg
Illustration gjord av: Arkinova

Varierat bostadsområde med olika servicenivåer

I det nya bostadsområdet på Västteg kommer Bostaden bygga ett varierat utbud av bostäder för en blandad målgrupp. En enkätundersökning som Umeå kommun gjorde hösten 2017 visar att det behövs fler bostadsalternativ för seniorer i Umeå. Då cirka 1 500 seniorer i staden har behov eller önskemål om att flytta från sin nuvarande bostad, finns det i Västtegskonceptet bostäder anpassade efter olika önskemål om service.

– Genom att bygga för olika behov i människors liv hoppas vi skapa ett hållbart bostadsområde. Vårt fokus i det här projektet är seniorer som efterfrågar olika nivåer av service. I detta boendekoncept kan seniorer välja att byta till ett boende med utökad service om de så önskar, säger Berndt Elstig, fastighetschef på Bostaden.

Bygger för aktivitet och service

Bostaden planerar att bygga både vård- och omsorgsboende och lägenheter anpassade för seniorer, men också vanliga hyreslägenheter. Boendet för seniorer får väl anpassade gemensamma ytor för olika aktiviteter – allt för den aktiva hyresgästen. Vårdboendet kommer att ha genomtänkta, ändamålsenliga lokaler för att möjliggöra omsorg av högsta kvalitet.

Husen i området byggs i 4–6 våningar med underjordiskt garage.

– Vi har lagt stor vikt vid att skapa en attraktiv utemiljö som även innefattar ett allmänt parkområde i anslutning till fastigheten, säger Berndt Elstig, fastighetschef på Bostaden.

Planförslaget är nu färdigt och samråd kommer att hållas. Området är planerat att vara klart etappvis under 2022/2023.

Vill skapa flyttkedjor

– Detta boendekoncept ligger helt i linje med Bostadens önskan om att skapa flyttkedjor. När vi bygger lägenheter för seniorer får vi största effekten för en rörligare bostadsmarknad. Det kan ge ungdomar större chans att komma in på bostadsmarknaden, säger Jerker Eriksson, Bostadens vd.

Projektsidan för detaljplanen

Projektet i 3D-kartan

 

Mer information:
Berndt Elstig
Fastighetschef
090-17 75 40
berndt.elstig@bostaden.umea.se

Anders Hugosson
Marknadschef
090-17 75 61
anders.hugosson@bostaden.umea.se