Anpassa textstorlek
A A A
28 januari 2020

Lyckat pilotprojekt om rörelserika skolvägar

Bostaden och Change the game har jobbat tillsammans med elever och lärare på Ersdungens skola i ett pilotprojekt om att göra det roligt och motiverande för Umeås unga att ta sig till skolan på egen hand för att på så vis främja hållbar utveckling. Pilotprojektet visar att konceptet med rörelserika skolvägar är användbart.

Rörelserika skolvägar 

- I projektet blev det tydligt att nuvarande rekommendationer för lekplatsutrustning begränsar möjligheten att skapa miljöer som utvecklar rörelserikedom. Projektet visar att det finns ett tydligt behov av vidare dialog med berörda sektorer och aktörer utifrån perspektiven ”så säkert som möjligt” eller ”så säkert som nödvändigt”. Frågan vi bör ställa oss är om vi vill främja barn och ungas utveckling på lång sikt eller hämna den genom att göra miljöer alldeles för säkra, säger Wictor Lundström, projektkoordinator.

Tillsammans med lärare och elever tog man i projektet fram åtta olika rörelseenheter som användes till och från skolan. Och genom utvärdering i form av bland annat enkäter och intervjuer har man kommit fram till flera viktiga slutsatser kopplat till rörelserikedom. I slutrapporten kan man nu ta del av projektet samt den metod som använts och de lärdomar som projektet har gett.

Från Bostadens sida hoppas man att resultatet från projektet ska leda till att andra verksamheter vill utveckla insatser inom området rörelserika skolvägar:

- Vi är jättenöjda över pilotprojektet och vår förhoppning är att resultatet ska kunna skapa forum där olika aktörer tillsammans kan jobba med att utveckla Umeå till att bli en ännu mer rörelserik och hållbar stad, säger Anders Hugosson, marknadschef, på Bostaden.

Resultat:

  • Barnen hade en god upplevelse av projektet som verkar ha bidragit till förändrad attityd och ökat självförtroende relaterat till rörelserikedom.
  • Lärarna vill gärna få förutsättningar att integrera rörelserikedom mer i skolämnen.
  • Pilotprojektet levde upp till de mål som sattes och planerna för vidareutveckling samt samverkan inom flera sektorer ska diskuteras.
  • Konceptet som helhet är högst användbart och rekommenderas för framtida insatser.

 

Läs slutrapporten från projektet

Lång version

Kort version

Läs mer om projektet