Anpassa textstorlek
A A A
23 augusti 2019

Ersboda först i Sverige med rörelserik skolväg

Bostaden och initiativet för rörelserikedom, Change the game, genomför just nu ett gemensamt projekt tillsammans med Ersdungens skola på Västra Ersboda i Umeå, för att få skolbarn att välja en mer aktiv väg till skolan. – Vi vill se vad som händer om man gör det roligare att använda kroppen för att ta sig till skolan än att bli skjutsad i bilen, säger projektkoordinator Wictor Lundström, rörelseinstruktör på Change the game.

– Syftet med att skapa rörelserika skolvägar är att lära sig mer om rörelserikedom kan användas och inspirera till hållbara beteenden om hur barn tar sig till skolan, förklarar Wictor Lundström. Vi hoppas att kunna bidra till ett hållbart och rörelserikt Umeå med hjälp av detta koncept, som elever och lärare dessutom själva har varit med och skapat.

Det unika projektet har medskapande i fokus och skoleleverna har själva fått vara med och hitta på och utforma de rörelseenheter som kommer användas för att skapa en rörelserik skolväg. Förhoppningen är att positiva rörelseutmaningar gör att barnen får en bredare rörelsebank vilket leder till ökat självförtroende som i sin tur främjar inre motivation att delta i
andra aktiviteter livet ut.

– Det är vår skyldighet att prova alla sätt för att bryta den stillasittande trenden bland våra barn, säger Wictor Lundström. Likväl som barn måste lära sig att läsa och skriva måste de få en chans att lära sig att röra på sig på många olika sätt. Att utmana barnen att röra på sig när de tar sig till och från skolan tror vi är en viktig pusselbit i det vi kallar att bli rörelserik.

Hållbara hem för alla

För Bostaden går projektet helt i linje med ambitionen att skapa hållbara hem för alla i Umeå. Rörelserika skolvägar handlar om att både lära sig mer om fysisk utformning för att aktivera människor och om att skapa socialt hållbara och inkluderande samhällen.

– Vi har redan lärt oss mycket av projektet när vi har tagit del av barnens tankar om sin egen utemiljö, säger Johanne Lindgren, hållbarhetsstrateg på Bostaden. Målet är också att lära mer om hur vi kan implementera rörelserikedom i andra miljöer för framtida ändamål. Som allmännyttigt bostadsbolag vill vi arbeta aktivt med hållbarhet och uppmuntra projekt där vi kan göra stor skillnad. Rörelserika skolvägar är precis ett sådant projekt.

Rörelserika skolvägar i korthet:

  • Redskapen och utmaningarna för den rörelserika skolvägen skapas med återbruk i första hand där idéer har skapats av elever, föräldrar och lärare.
  • Under fyra veckor finns den rörelserika skolvägen på plats.
  • Rörelserikedom integreras i flera skolämnen under perioden (till exempel i matematik – ”hur långt har klassen gått sammanlagt på balansgången?”).
  • Inom projektet genomförs även enkäter och intervjuer i fokusgrupper, både inför och efter, för att kunna dra full lärdom av genomförandet.
  • Totalt består de rörelserika skolvägarna av 5–10 rörelseenheter som skolbarnen och andra kan prova på runt Ersdungenskolan.

 

Läs mer om projektet

Frågor och svar om projektet

 

Pressvisning tisdag 27 augusti

Kom gärna på pressvisningen av rörelserika skolvägar på Ersboda tillsammans med skolbarn från Ersdungenskolan, tisdag 27 augusti klockan 10.00–11.00 utanför Ersdungenskolans huvudentré på Västra Ersboda i Umeå. Meddela gärna Wictor Lundström via mejl eller telefon om du kan komma (se nedan), så kan vi planera visningarna på bästa sätt.

Kontakt:

Wictor Lundström, rörelseinstruktör Change the game
Telefon: 073-508 60 66
E-post: wictorlundstrom@gmail.com