Anpassa textstorlek
A A A
11 mars 2020

Bostadens nya hyror för 2020 är inte klara

Bostaden och Hyresgästföreningen har inte genom lokala förhandlingar lyckats komma överens om hyrorna för 2020. Parterna är nu överens om att vända sig till Hyresmarknadskommittén, HMK, parternas gemensamma tvistelösningsorgan.

lilljansberget 

Bostaden anser att utvecklingen av den allmänna hyresnivån ska upplevas som rimlig av såväl hyresvärd som hyresgäst med en gemensam målsättning att hyresrätten ska vara en bra boendeform med god kvalité för nuvarande och kommande generationer. Hyran behöver utvecklas på ett sätt som gör det möjligt att klara löpande drift, underhåll samt möjlighet att bidra till nyproduktion.

Ökade kostnader

Kostnadsutvecklingen i samhället gör att tjänster kopplat till boendet blir allt dyrare. Det senaste åren har bygg- och förvaltningskostnader ökat väsentligt mer än den allmänna inflationen. Det ger oss högre kostnader för reparationer och underhåll samt ombyggnationer av våra fastigheter som är stora kostnadsposter i vår verksamhet.

- Vi har haft ett bra förhandlingsklimat i våra lokala förhandlingar med Hyresgästföreningen. Vi har dock inte erhållit samsyn för våra långsiktiga utmaningar avseende underhållet av våra bostäder och kostnadsutvecklingen. Vi har därför gemensamt enats om att vända oss till HMK, säger Jerker Eriksson, vd, på Bostaden.

Hyresmarknadskommittén kommer nu att erhålla parternas förhandlingsunderlag och återkomma med ett medlingsbud. Om budet förkastas av någon av parterna avgör Hyresmarknadskommittén hyrorna.

Eftersom ingen överenskommelse nåtts innan aviseringen av hyrorna för april, finns risk för retroaktiva hyror.

Om Hyresmarknadskommittén

Hyresmarknadskommittén, HMK, instiftades 1957 och är en nationell kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta, de allmännyttiga bostadsföretagens branschorganisation.

 

Mer information:

Anna Wiberg, kommunikatör
070-274 62 74