Anpassa textstorlek
A A A
10 juni 2019

Bostaden vill skapa större engagemang för hållbarhetsfrågor

Bostaden satsar på ökad kommunikation kring sitt hållbarhetsarbete. Syftet är att få fler att engagera sig i frågor som rör ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. – Målet är att skapa trygghet åt våra hyresgäster och samhället i stort. Som allmännyttigt bostadsbolag har vi en skyldighet att arbeta med hållbarhet, men också en möjlighet att göra stor skillnad, säger Anders Hugosson, marknadschef på Bostaden.

Bild tagen från Hamrinsberget 

Stillbild från Bostadens nya kampanjfilm, som gestaltar allmännyttans historia och Bostadens vision: ”Hållbara hem åt alla. För ett bättre Umeå.” Foto: Bostaden/Snöby

 

– Förr pratade man inte om hållbarhet, men redan då fanns det hållbara tankar. I vår kampanjfilm berättar vi om allmännyttan och vad den står för. På 40-talet var allmännyttans devis ”goda hem åt alla”, i dag pratar vi om ”hållbara hem åt alla”. Vi bygger vidare på samma grundidé, säger Anders Hugosson.

Hållbara insatser

Anders Hugosson berättar att Bostaden redan kommit en bra bit på sin hållbarhetsresa, men att mycket återstår att göra. Ett stort arbete som redan är i full gång är Allmännyttans klimatinitiativ, med högt ställda mål inför 2030. Bostaden ska bland ha helt fossilfria transporter och sänka sin energianvändning med 30 procent. Redan i dag kommer 70 procent av Bostadens fastighetsel från vindkraft.

Kulturprojekt

Bostaden fortsätter att stötta olika kultur- och integrationsprojekt i sina bostadsområden, däribland Kulturhuset Klossen på Ålidhem, fotbollsskola med Young boys, Läxhjälpen på Ersängsskolan och kompiskvällarna på Ålidhem och Ersboda. Den ekonomiska hållbarheten handlar bland annat om att bekämpa olovlig andrahandsuthyrning så att hyresgäster slipper betala oskäliga andrahandshyror.

– Som allmännyttigt bostadsbolag har vi en skyldighet att arbeta med hållbarhet, men också en möjlighet att göra stor skillnad. En femtedel av Umeås befolkning bor i våra hyresrätter och många fler än så påverkas av våra beslut. För att vi ska lyckas måste vi skapa engagemang för de här frågorna och inspirera fler att följa med på vår hållbarhetsresa, säger Hugosson.

Långsiktigt arbete

Johanne Lindgren är Bostadens nya hållbarhetsstrateg:

– Hållbarhet är ett svårt begrepp eftersom det innehåller så mycket. Men det är ett bra ord för att beskriva hur allt hänger ihop. För oss handlar hållbarhet om det pågående och långsiktiga arbetet med ekonomi, miljö och sociala frågor och insikten om att de här sakerna är beroende av varandra. Vi vill att alla ska ha trygga levnadsvillkor. Ingen Umeåbo ska behöva oroa sig för morgondagen.

Nya rutiner

Under hösten fortsätter Johanne Lindgren att se över det hållbarhetsarbete som redan görs i Bostaden och de områden som behöver förbättras genom nya rutiner eller utbildningsinsatser.

– Målsättningen är att alla på Bostaden ska känna sig lika trygga med vad hållbarhet är för något och vilka hållbara val de själva kan göra utifrån sina specifika roller. Alla kan bidra, alla spelar roll, säger hon.

Hållbara hem

Anders Hugosson avslutar:

– Nu vill vi bli tydligare och förmedla vår grundläggande ambition. Vi vill skapa ett bättre Umeå genom ett gediget hållbarhetsarbete. Det handlar både om vad vi gör på daglig basis och hur vi jobbar på sikt. Alla har rätt till hållbara hem.

 

Kontaktpersoner

Anders Hugosson, marknadschef
Telefon: 090-17 75 51
Mobil: 070-611 12 01
E-postadress: anders.hugosson@bostaden.umea.se

Johanne Lindgren, hållbarhetsstrateg
Telefon: 090-17 75 80
E-postadress: johanne.lindgren@bostaden.umea.se

 

Läs mer:

Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete

Se kampanjfilmen om allmännyttan (öppnas i nytt fönster)

Läs mer om vår historia