Anpassa textstorlek
A A A
02 juli 2019

Bostaden stöttar projekt mot ofrivillig ensamhet

Bostaden har inlett ett samarbete med Umeå BSKT i projektet ”Vara med – ingen ska behöva vara ensam”. Målsättningen med projektet är att minska den ofrivilliga ensamheten genom att bland annat utbilda elitspelare till volontärer via Frivilligcentralen.

Vara med-anslag
Anslagen som sätts upp runtom i Bostadens områden

Flera studier visar att ofrivillig ensamhet och social isolering är en lika stor riskfaktor för att dö i förtid som rökning. Nästan 300 000 människor lever sina liv mer eller mindre ensamma. Och statistik från SCB visar att över en miljon människor saknar en nära vän.

- Projektet gör dubbel nytta i samhället genom att göra gott för människor som är ofrivilligt ensamma samtidigt som det skapar meningsfull sysselsättning för elitidrottare, säger Anders Hugosson, marknadschef, på Bostaden.

Umeå BSKT startade upp och driver projektet som bland annat går ut på att spelare utbildas till volontärer av Frivilligcentralen. Spelarna besöker människor i behov av stöd - för umgänge och olika aktiviteter. Tack vare samarbetet med Bostaden utbildas nu även spelare från andra idrottsföreningar till volontärer, som till exempel Umeå IK och IBK Dalen.

- Vi vill med hjälp av det här projektet stödja och hjälpa personer som har svårt att komma ut på egen hand eller som bara behöver någon som hälsar på ibland. Med stöd av olika samarbetsparter, bland annat Bostaden, kan vi genomföra dessa aktiviteter, säger Michael Jalmby, ordförande för Umeå BSKT och projektledare för ”Vara med – ingen ska behöva vara ensam”.

Som en del i projektet sprider Bostaden information bland sina hyresgäster om hur man bryter ofrivillig ensamhet, bland annat genom att sätta upp anslag i alla trapphus.

- Det här samarbetet är en del i vår stora hållbarhetssatsning som vi tror och hoppas kan göra skillnad i samhället. Tillsammans kan vi skapa ökat välmående, säger Anders Hugosson.

 

Mer information:

Anders Hugosson
Marknadschef
anders.hugosson@bostaden.umea.se
090-17 75 51

Michael Jalmby
Ordförande i Umeå BSKT och projektledare för Vara med – ingen ska behöva vara ensam
michael.jalmby@esam.se