Anpassa textstorlek
A A A
18 september 2019

Bostaden ökar satsningen för korrekta hyresförhållanden

Olovlig andrahandsuthyrning av lägenheter har ökat i Sverige och även hos Bostaden. Därför trappar Bostaden nu upp arbetet med så kallade studentprövningar och olovlig andrahandsuthyrning. Målet är att få ned antalet bostäder som hyrs ut på felaktiga grunder och säkerställa att bostäderna förmedlas på ett rättvist sätt.

- För oss är det jätteviktigt att förmedla bostäder till de som står i vår kö på ett rättvist sätt. Därför känns det väldigt bra att vi nu kan satsa mer resurser på det här arbetet, säger Anders Hugosson, marknadschef.

Stort nationellt problem

Med bostadsbrist i stora delar av landet är olovlig andrahandsuthyrning och andelen personer som hyr på felaktiga grunder ett stort problem hos flera bostadsbolag. I förlängningen kan det bli ett samhällsproblem som leder till att hyresmarknaden fungerar dåligt.

- För våra hyresgäster handlar det om trygghet. De ska veta vilka grannar de har och som hyresvärd vill vi också veta vem som bor i lägenheterna. Att arbeta mot olovlig andrahandsuthyrning och andra oriktiga hyresförhållanden bidrar till en rättvis bostadsmarknad. Möjligheten att få tillgång till ett förstahandshyresavtal ökar genom vår satsning. Det är betydelsefullt för oss och bra för Umeå, säger Anders Hugosson.

Ökade resurser

Bostaden har jobbat kontinuerligt med det här under många år men nu trappar man upp arbetet genom en inhyrd jurist som kommer att arbeta med de här frågorna tillsammans med övriga medarbetare. Från den 1 oktober skärps även lagstiftningen om otillåten andrahandsuthyrning.

Fakta

I Bostadens uppdrag ingår att tillhandahålla särskilda bostäder för studenter. Bostaden har idag cirka 4 300 studentbostäder varav cirka 2 700 är så kallade enkelrum. För att få kontrakt på en studentbostad hos Bostaden måste man vara antagen vid Umeå universitet eller SLU i Umeå och läsa minst 15 högskolepoäng per termin. När studierna upphör har man inte längre rätt att bo i studentbostad.

Som förstahandshyresgäst har man rätt att hyra ut sin lägenhet och det gör man genom att ansöka till Bostaden. Därefter får man återkoppling om ansökan är godkänd eller inte.

 

Mer information:

Anders Hugosson
Marknadschef
anders.hugosson@bostaden.umea.se
090-17 75 51