Anpassa textstorlek
A A A
17 december 2019

Bostaden minskar klimatpåverkan på riktigt

För ett år sedan startade Sveriges Allmännytta klimatinitiativet och 176 bostadsföretag med sammanlagt 681 000 lägenheter har hittills anslutit sig. Klimatinitiativet har två övergripande mål: En fossilfri allmännytta senast år 2030 och 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007). Som ett led i arbetet för minskad klimatpåverkan har Bostaden startat ett eget pilotprojekt där vi testar biodieseln HVO100 i en del av våra fordon.

klimatinitiativet_bakgrund_bakgrund2_700px.jpg

Klimat- och miljöprioriteringar har fått ett större utrymme i Bostadens verksamhet vilket bland annat tydligt framgår i affärsplanen.  Det senaste året har det exempelvis inneburit att vår personalstyrka utökats för att kunna jobba ännu mer med energieffektivisering i det äldre bostadsbeståndet samt att vi ökat medvetenheten i företaget kring dessa frågor.

- Utveckling till fossilfria transporter i vår verksamhet är viktigt för oss och som en del i det arbetet med att minska vår klimatpåverkan har vi nu startat pilotprojektet med biodieseln HVO100, säger Mikael Lundgren, förvaltningschef på Bostaden.

I pilotprojektet testas biodieseln HVO100 i 10 traktorer och 3 personbilar. Projektet startar direkt efter nyår och om utfallet blir bra så kommer det till sommaren även inkluderas åkgräsklippare i projektet. Parallellt med att vi ser över bränslemixen för vår maskinpark kommer vi även att se över antalet fordon och typ av fordon för att minska antalet och byta ut där det är lämpligt. Redan idag är 30 procent av våra transportbilar elbilar.

- Det är viktigt att komma ihåg att detta inte på något sätt är den slutgiltiga lösningen men ett stort steg på vägen. HVO100 som en bränsleresurs är endast en del av lösningen i den bränslemix som vi behöver ställa om till, säger Johanne Lindgren, hållbarhetsstrateg på Bostaden

Bostaden kommer endast att använda biodieseln HVO100 som är baserad på hållbara råvaror från Sverige, främst tallolja som är en restprodukt från den svenska skogsindustrin.

Fakta och siffror om Allmännyttans klimatinitiativ 2019

- Vår resa mot en fossilfri allmännytta 2030 med 30 procent mindre energianvändning har börjat på allvar. Att minska klimatpåverkan är en ödesfråga och inom allmännyttan pratar vi inte bara om det, utan vi ställer om på riktigt. Handlingskraften i allmännyttans hållbarhetsarbete är imponerande, säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.

Allmännyttan producerar förnybar energi

Allmännyttans företag är både delägare och andelsägare i anläggningar som producerar förnybar sol- och vindel. Sammanlagt produceras 135 miljoner kWh, 135 GWh, i dessa anläggningar. Det motsvarar elanvändningen i cirka 58 500 lägenheter.  

  • 21 allmännyttiga bostadsföretag producerar 126 GWh el i egen eller andelsägd vindkraft. 
  • 69 allmännyttiga bostadsföretag producerar 8 GWh el i andelsägd solcellspark eller i egen solcellsanläggning.

Av elen som produceras i egna solceller används cirka 5 GWh för eget bruk eller av hyresgästerna och cirka 3 GWh skickas ut på elnätet.

Alla siffror är ungefärliga och baserade på bostadsföretagens egna inrapporterade värden.

Bränslen i egna pannor

110 allmännyttiga bostadsföretag har inga egna värmepannor eller är fossilbränslefria i de som finns.

Fossilfria drivmedel i bilar och arbetsmaskiner

60 företag har både fossila och ickefossila drivmedel och har alltså påbörjat sin resa mot att bli fossilfria. De har alltså gjort aktiva val att använda fossilfria bränslen i sina bilar och arbetsmaskiner med exempelvis HVO, alkylatbensin, biodiesel, FAME, biogas, naturgas.

– Engagemanget är stort hos de 250 personer som varit på start- och fokusträffarna vi haft i Stockholm Göteborg, Malmö och Umeå och vi har haft bra diskussioner om hur vi kan arbeta mot våra mål, säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.

Läs mer om Allmännyttans klimatinitiativ här


Mer information:

Johanne Lindgren
Hållbarhetsstrateg
090-17 75 80
johanne.lindgren@bostaden.umea.se

Anna Wiberg
Kommunikatör
070-274 62 74
anna.wiberg@bostaden.umea.se