Bostaden ändrar i villkoren för uthyrning av studentbostäder