Elrenovering på Häradshövdingegatan 30 A–C, Östermalmsgatan 6–10 och Norrlandsgatan 61Vi kommer att göra en komplett el-renovering av lägenheterna vilket innebär ett byte av alla el-ledningar, uttag, strömbrytare, centraler etc.

  • Uttagen blir jordade och centraler får jordfelsbrytare enligt dagens krav på elsäkerhet.
  • Vi byter även matningar från 1-fas system till ett 3-fas system.
  • Vi byter till LED-armaturer i köket och det blir nya LED-armaturer i badrummet.
  • Kodlås kommer att monteras i entrédörrarna.
  • Även i källaren görs elen om.

 

Tidplan

Vi planerar att börja renoveringen hösten 2019 och projektet beräknas vara klart under vårvintern 2020.

 

Hyreshöjning när allt är klart

Renoveringen kommer att medföra en individuell hyresförändring för varje enskild lägenhet. Hyresförändringen styrs av hyressättningssystemet Poängen och har förhandlats med Hyresgästföreningen. Hyreshöjningen ligger på mellan 60 och 182 kronor. Den exakta hyreshöjningen ser du på hyresgästgodkännandet.

Läs mer om Poängen

 

Hyresgästgodkännande

Enligt hyreslagen måste vi få ett godkännande av dig som bor där vi ska renovera innan vi kan påbörja renoveringen. Vi kommer att skicka ut hyresgästgodkännandet via mejl. Om du av någon anledning inte vill godkänna de planerade åtgärderna, har du möjlighet att avvisa godkännandet och skriva en kommentar så tar vi kontakt med dig.

I hyresgästgodkännandet ser du vilka åtgärder som ska göras och exakt vilken hyra du kommer att få efter renoveringen.

Läs mer om hyresgästgodkännande

 

Frågor och funderingar?

Har du några frågor är du välkommen att kontakta någon av oss som jobbar i projektet:

Nils-Eric Jonsson, projektledare
090-17 75 76 eller nils-eric.jonsson@bostaden.umea.se

Magnus Persson, kvartersvärd
090-17 77 86 eller magnus.persson@bostaden.umea.se

 

Min personliga sida

Registrering möjlig från året du fyller 16 år