Vattenavstängning, Bigarråvägen

 
Avstängning av vatten på Bigarråvägen kommer att ske måndag 12/8 mellan kl 09.00-ca 11.00 för underhållsarbete. OBS! Se till att alla kranar är stängda så att det inte börjar rinna okontrollerat när vattnet släpps på igen.
 
Vakin stänger av vattnet på Bigarråvägen då det ska bytas ventiler för avstängning av inkommande vatten i ett radhus. Tyvärr går det inte att stänga av inkommande vatten till ett enskilt radhus utan avstängning måste göras vid anslutningen av huvudvattenledningen från Vakin till samfällighetens ledningsnät. Därför berör avstängningen hela eller delar av alla fastigheter på Bigarråvägen.