BöleängUnder vecka 34 inleder vi bygg- och markarbeten för det nya huset som ska byggas på Tranbärsvägen 6. Huset kommer att stå på gräsytan ovanför kvartersvärdskontoret. Det kommer att inrymma 12 nya lägenheter och fungera som ett serviceboende.

Vi håller även på med en omfattande renovering av kvartersvärdskontoret som beräknas vara färdigt till sommaren 2019.

 

Om projektet

Huset byggs på Tranbärsvägen 6, parallellt med det befintliga gruppboendet. Det blir i två plan med 12 lägenheter och ska fungera som ett serviceboende. Huset får en fasad i träpanel och tegeltak liknande det befintliga gruppboendet. Nya komplementbyggnader och staket byggs även upp.

I marken under där det nya huset ska stå har det legat en mängd ledningar, dessa har vi under den gångna vintern flyttat. Gång- och cykelbanan som går mellan Tranbärsvägen 2–4 och Tranbärsvägen 8–12 har delvis legat inne på våran fastighet så den har vi i samband med ledningsflytten också flyttat till rätt ställe på kommunens mark. Vi har även skilt på infarten med biltrafik och gång/cykelväg mot Tranbärsvägen för att få det mer trafiksäkert. Under hösten 2018 kommer den gång- och cykelvägen att asfalteras.

Lokalerna där kvartersvärden sitter har under den gångna vintern renoverats, vi har även byggt om hos frisören och i studion. Frisören har varit i full drift under hela byggtiden och studion kan flytta tillbaka under september 2018. Kvartersvärdarnas lokaler är utrivna och ska byggas upp under vintern 2018. Även fasaden ska få en uppfräschning med ny skivfasad så att det harmoniserar mer med de omkringliggande byggnaderna.

 

Gemensamhetslokal för Tranbärsvägen 2–4 och Tranbärsvägen 8–12

Där den gamla tvättstugan låg, bredvid frisören, håller vi på med en gemensamhetslokal för Tranbärsvägen 2–4 och Tranbärsvägen 8–12. Arbetet beräknas vara färdigt till sommaren 2019.

 

Preliminär tidplan för det nya huset

Under vecka 34/35 2018 börjar vi med schakt- och pålningsarbeten. Pålningsarbetena beräknas pågå under cirka 2 veckor. Huset beräknas vara klart för inflyttning under hösten 2019.

 

Så påverkas du som bor i närheten

I och med markarbetena kommer du att påverkas av framförallt ljud när vi slår ner pålarna i marken. Det kommer även att förekomma övriga byggljud tills vi är färdiga hösten 2019. Arbetena innebär även att det kommer vara stora maskiner i området och ökad trafik till och från byggarbetsplatsen. Det kan även komma att damma en del.

 

Arbetstider för byggarbeten

Arbetstiderna är normalt sett vardagar mellan klockan 07.00 och 17.00, men kan variera något. Det kommer dock inte att utföras några bullrande arbeten före klockan 07.00 eller efter klockan 18.00.

 

Frågor eller funderingar?

Välkommen att kontakta Bostadens projektledare Jörgen Malmbo på 090-17 75 09, eller jorgen.malmbo@bostaden.umea.se

Min personliga sida

Registrering möjlig från året du fyller 16 år