Renovering och rivning på TranbärsvägenUppdaterad 7 oktober, 2014

Senaste nytt

Information samt frågor och svar från mötet 9 april 2014

Preliminär tidplan

Frågor och svar från mötet 22 oktober 2013

Info om evakuering och nya hyror

Presentationen som visades på infomötet 22 oktober 2013

Skisser och bilder

Se skisser på hur husen och gårdarna kan komma att se ut

Se förslag på hur lägenheterna och utemiljön kan komma att se ut

Ombyggnadskommittén

Se vilka som är med i ombyggnadskommittén och läs senaste protokollet

Renovering och rivning

Efter besiktningar på Tranbärsvägen 2–4 och Tranbärsvägen 8–12 fattade Bostadens styrelse beslutet om att riva Tranbärsvägen 8–12 (kvarteret Kastanjen) och att renovera på Tranbärsvägen 2–4 (kvarteret Melonen). Kvarteren Kastanjen och Melonen är byggda 1967 respektive 1970. Totalt handlar det om sammanlagt 140 lägenheter, varav 68 i hus med träfasad och 72 i hus byggda med tegelfasader.

Det visade besiktningarna

Alla husen är i behov av åtgärder. Besiktningen visade att det finns mycket stora behov av upprustning och kvarteret med träfasader (Tranbärsvägen 8–12) är värst åtgånget. Mycket av det som behöver göras syns inte direkt, och handlar om vatten och avloppsstammar, ventilation etc.

Det här innebär renoveringarna

Renoveringen kommer att bli omfattande och därför kommer du som bor där erbjudas att flytta till en evakueringslägenhet på Tranbärsvägen 8–12 när vi renoverar. Tidigaste start för renoveringen är 2014 och vi beräknar en tidsåtgång på 8–10 månader per etapp (etapp 1 = Tranbärsvägen 2, etapp 2 = Tranbärsvägen 4). Om allt går enligt planerna kommer det mesta att vara klart i mitten av 2015.

Det här innebär rivningarna

Vi bedömer att själva rivningen av fastigheten påbörjas tidigast våren 2015. Definitivt datum vet vi ännu inte. Men redan nu börjar vi planera för renoveringen av Tranbärsvägen 2–4 och för rivningen av 8–12. Vi kommer att säga upp ett antal avtal på Tranbärsvägen 8–12 i slutet av 2013 för att kunna använda de lägenheterna som evakueringslägenheter för de som bor på Tranbärsvägen 2–4. Övriga avtal sägs upp i slutet av 2014.

Läs frågor och svar om rivningarna på Tranbärsvägen 8–12

Läs frågor och svar om renoveringarna på Tranbärsvägen 2–4

Dialoger på Tranbärsvägen 2–4

I början av oktober bjöd vi in till ett möte där hyresgäster på Tranbärsvägen 2–4 fick komma med önskemål och förslag inför renoveringen av området. På dialogträffen fick hyresgästerna i mindre grupper, tillsammans komma fram till vad de vill förändra och förbättra i och med renoveringarna samt om det är något de vill ha kvar som det är nu. Ett tjugotal hyresgäster deltog och vi fick in drygt 80 olika förslag och konstruktiva idéer inför den kommande renoveringen. Läs informationsbladet som skickades ut efter dialogträffen.

En ombyggnadskommitté bestående av fem hyresgäster från de två olika gårdarna bildades också vid dialogträffen. Läs mer om ombyggnadskommittén.

Enkät till dig som bor på Tranbärsvägen 2–4

I slutet av oktober 2012 skickades en enkät ut till alla hyresgäster på Tranbärsvägen 2 och 4. Här kan du se resultatet från enkätundersökningen.

Frågor eller funderingar?

  • Om du har frågor om evakueringen, omflyttningar eller andra hyresgästfrågor om ombyggnationen är du välkommen att kontakta Lars-Gunnar Lindh, ombyggnadsvärd, på 070-324 27 51 eller på lars-gunnar.lindh@bostaden.umea.se
  • Om du har frågor om planering, besiktningar och själva byggprocessen är du välkommen att kontakta Berndt Elstig, fastighetschef, på berndt.elstig@bostaden.umea.se eller 070-676 92 23 eller Fredrik Westerlund, projektledare på fredrik.westerlund@bostaden.umea.se eller 070-600 38 91.
  • Om du har frågor om hyresvillkor som städning, utflyttning, förturer, hyresreduktioner med mera är du välkommen att höra av dig till vårt kundcenter på 090-17 77 00 eller kundcenter@bostaden.umea.se
  • Om du har övriga frågor om din lägenhet som till exempel utflyttningsbesiktningar är du välkommen att höra av dig till din kvartersvärd på peder.eriksson@bostaden.umea.se eller 070-324 27 04. Du kan även kontakta Jeanette Forssén, områdeschef, på jeanette.forssen@bostaden.umea.se eller 090-17 75 23.

 

Min personliga sida

Registrering möjlig från året du fyller 16 år

Kontakt

Kundcenter

Mejla: Kundcenter
Ring: 090-17 77 00

Växel

Ring: 090-17 75 00

Kvartersvärdar

Kontaktlista

Adress

Besök: Östra Kyrkogatan 2,
Moritzska gården
Post: Box 244, 901 06 Umeå

Telefontider:

Måndag–fredag 08.00–12.00

Besökstider:

Måndag–torsdag 9.00–16.30
Fredag 9.00–15.00
Lunchstängt 12–13

Journummer:

Vid allvarliga fel som inträffar efter kontorstid eller under helger ring 090-14 26 10.
Vid brand, olyckor eller inbrott ring 112.

För att få eller lämna information om olyckor eller kriser, ring 113 13.

Personuppgiftsansvarig

Mejla: gdpr@bostaden.umea.se