LilljansbergetDet råder bostadsbrist i Umeå och Lilljansberget är ett av Bostadens mest populära områden. Därför har vi beslutat att bygga ytterligare två punkthus i området med totalt 46 lägenheter. Det blir 45 små tvåor och en etta på mellan 40 och 45 kvm. Husen kommer att vara sex våningar höga och i princip likadana som de punkthus som redan finns i området. Läs mer i den presentation som hölls på informationsmötet 6 februari

När börjar byggnationerna?

Så här ser den preliminära tidplanen ut:

  • Inledande markarbeten (avverkning, inhägnad, utställning av byggbodar med mera) – från och med vecka 7
  • Grävning vatten och avlopp - februari till mitten av mars
  • Pålning - vecka 11–13. Observera att pålningen har försenats en vecka från förra tidplanen på grund av problem med grundläggningen.
  • Betongstomme - april–september 2014
  • Ytterväggar och tak - augusti–november 2014
  • Färdigt för inflyttning - sommaren 2015


Mer information:

Inbjudan till informationsmöte

Informationsblad som delats ut

Pressmeddelande

Presentation från informationsmötet 6 februari

Informationsblad som delats ut efter infomötet i början av februari


Nedan ser du hur husen kommer att se ut:

Strombergs väg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min personliga sida

Registrering möjlig från året du fyller 16 år

Kontakt

Kundcenter

Mejla: Kundcenter
Ring: 090-17 77 00

Växel

Ring: 090-17 75 00

Kvartersvärdar

Kontaktlista

Adress

Besök: Östra Kyrkogatan 2,
Moritzska gården
Post: Box 244, 901 06 Umeå

Telefontider:

Måndag–fredag 08.00–12.00

Besökstider:

Måndag–torsdag 9.00–16.30
Fredag 9.00–15.00
Lunchstängt 12–13

Journummer:

Vid allvarliga fel som inträffar efter kontorstid eller under helger ring 090-14 26 10.
Vid brand, olyckor eller inbrott ring 112.

För att få eller lämna information om olyckor eller kriser, ring 113 13.

Personuppgiftsansvarig

Mejla: gdpr@bostaden.umea.se