Storgatan 22Senast uppdaterad 12 december 2019

Renoveringsprojektet tillfälligt pausat 

Huset på Storgatan C som tillhör Hemgården är vår fastighet men kommunen hyr av oss och använder det som serviceboende. Vi har precis fått veta att kommunen nu ser över sin verksamhet på Hemgården och med anledning av det kommer vi att pausa arbetet med den kommande renoveringen.

Därför pausas projektet

I nuläget pågår diskussioner med kommunen om Hemgårdens framtid och vilka boendeformer som ska erbjudas där, och om kommunen på sikt ska avveckla servicehuset eller inte. Om kommunen ska avveckla servicehuset kan det bli förändringar i hur vi planerar renoveringsprojektet. I väntan på det beslutet pausar vi därför tillfälligt arbetet.

Du får information så snart vi vet mer

Så snart vi har fått mer information av kommunen och vet hur det blir med renoveringsprojektet samt om det kommer att bli några förändringar i vad som ska renoveras, kommer vi att informera dig.

Vi hoppas att det här inte ställer till det för dig och hoppas på ditt överseende.

Frågor eller funderingar?

Välkommen att höra av dig till din ombyggnadsvärd:

Anna Stangenberg
Telefon: 090-17 75 11
Mejl: anna.stangenberg@bostaden.umea.se

 

Nedanstående information kan komma att ändras i och med att projektet tillfälligt är pausat!

Det innebär renoveringen

För att undvika framtida vattenskador kommer vi att utföra en så kallad relining av avloppen i huset. Relining innebär att vi renoverar avloppsrören inifrån med ett nytt ytskikt. Vi kommer också att totalrenovera badrummen i lägenheterna.

I köket byter vi till engreppsblandare, vattensäkrar ditt diskbänksskåp och byter vattenlåset med mera. Vi kommer även att se över köksfläkten och ventilationen inne i lägenheten.

Vi fräschar även upp tvättstugan, trapphus, hiss och korridorer med nya ytskikt och bättre belysning. Utvändigt kommer träytorna på fasaden att målas om, samt även balkonger och taket på soprummet. Eftersom soprummet kommer byggas ut för att få plats med full sortering, kommer vi flytta entrén till länken mot C-huset.

Vi passar även på att ansluta huset till bredbandsnätet.


 

Så påverkas du som hyresgäst under renoveringen

 • Störande ljud, buller och damm i fastigheten, vardagar klockan 7–16.
 • Du kommer att vara utan badrum i upp till 5 veckor.
 • Flera olika yrkesgrupper kommer att jobba i din lägenhet.
 • Renoveringen innebär begränsad tillgång till gården på grund av materialupplag, bodar, containrar med mera.
 • Avstängning av vatten, avlopp och el i omgångar.
 • Ökad trafik inne på gården.
 • Vatten och avlopp kommer att fungera i köket med undantag för kortare avstängningar.

 

Åtgärder för att underlätta för dig under renoveringen

 • Provisorisk dusch och toalett, placering meddelas närmare start.
 • Inplastning av garderober och dörröppningar i lägenheten vid behov för att minska dammet i lägenheten i samband med bilning.
 • Ökad städning i trapphus och källare under renoveringen.
 • Vi ställer i ordning daglägenhet där man kan komma bort från oljud i lägenheten.

 

Hyreshöjning när allt är klart

Renoveringen kommer att innebära en individuell hyreshöjning för varje enskild lägenhet i och med att standarden i lägenheten höjs. Höjningen styrs av hyressättningssystemet Poängen och förhandlas med Hyresgästföreningen.

Den exakta hyreshöjningen kommer du att se på det hyresgästgodkännande som skickas ut innan vi börjar renovera. Där ser du också alla renoveringsåtgärder. Läs mer om hyresgästgodkännande

 

Hyresreduktion för störningar

När projektet har avslutats kommer du att få en hyresreduktion. Storleken på reduktionen baseras på fastighetsbranschens generella riktlinjer.
 

Frågor och svar

Kommer uteplatsen bakom soprummet att renoveras?

Vi kommer att fräscha upp uteplatsen, men exakt vad som kommer göras är inte bestämt i dagsläget.

Kan ni måla betongväggarna på balkongerna och montera belysning/eluttag?

För att måla betongväggen krävs bygglov, därför kommer vi inte att göra det i detta projekt. Vill du ha en lampa med uttag på din balkong är du välkommen att vända dig till kvartersvärden. Detta får du bekosta själv.

Kommer det att förberedas för tvättmaskin i lägenheten?

Att förbereda en lägenhet med el och avlopp för tvättmaskiner innebär en hyresökning. Vi ser inte att det finns någon bra plats för tvättmaskinen och därför kommer vi inte att göra detta. Om du ändå vill göra detta får du bekosta det själv.

Hur länge blir vi utan badrum?

Renoveringen av badrummet tar ca en månad från det att vi börjar till dess den är helt klar, under tiden kan du inte använda din toalett eller dusch. Det finns ett antal tomma lägenheter i huset som du kommer kunna använda vid toabesök. Vi ska även se om vi kan hitta andra provisoriska toaletter.  

Vi vill kunna nyttja D-salen, går det att lösa?

I dag hyrs D-salen av Umeå kommun, det är inte möjligt att i dagsläget nyttja den men vi ska se om vi på sikt kan hitta en lösning där alla kan samsas.

Det ekar i korridoren och kommer ljud genom dörren, kan man göra något?

I och med att vi fräschar upp i korridorerna ska vi se om vi kan sätta in ljudabsorbenter i taket som gör att det ekar mindre. Lister runt dörrarna ska vi också se över. Det kommer fortfarande att eka i korridoren men vi hoppas att vi ska lyckas dämpa det lite.

Kan ni inte ta bort buskarna/träden mot älven?

Det är på kommunens mark och fungerar som en naturlig älvsförstärkning. Där kan inte Bostaden påverka.

Vad är hyrespåverkande i projektet, och vad ingår i det normala underhållet?

I hyran ingår periodiskt underhåll, på din personliga sida kan du se när det ligger i tiden att byta de olika ytskikten. Övrig renovering som anses standardhöjande innebär en ökning av hyran. Bostadens ombyggnadsvärd, Anna, kommer att träffa dig och går då igenom vilka åtgärder som blir hyreshöjande.

Det drar runt fönstren, går det lösa?

I renoveringen ska vi se över att det är rätt luftflöden i lägenheten, om tilluftsdonen är igensatta kan detta innebära att luften drar in på ställen där den inte är tänkt att komma in, vi kommer även att se om listerna kring fönstren behöver bytas.

Hur stor blir hyresreduktionen?

Bostaden följer generella riktlinjer när det gäller reducering. Att till exempel vara utan badrum med toalett och duschmöjligheter ger en reducering under tiden badrummet är ur funktion i din lägenhet. Reduktionen betalas ut i efterhand.

 

Kontaktuppgifter till oss på Bostaden som jobbar i det här projektet

 

Ombyggnadsvärd
Anna Stangenberg
Telefon: 090-17 75 11
Mejl: anna.stangenberg@bostaden.umea.se

Byggprojektledare
Jörgen Malmbo
Telefon: 090-17 75 09
Mejl: jorgen.malmbo@bostaden.umea.se

Kvartersvärd
Tobias Lindqvist
Telefon: 090-17 77 77
Mejl: tobias.lindqvist@bostaden.umea.se
 

 

 

 


 

Min personliga sida

Registrering möjlig från året du fyller 16 år