Sortera soporna rättMatavfallsåtervinning 

 

I så gott som alla våra områden erbjuder vi möjligheten att källsortera i soprum och så kallade miljöhus. Och i vissa områden har vi även djupbehållare.

För miljöns skull hoppas vi att du sorterar dina sopor och lämnar dem på rätt ställe. Vi hoppas också att du hjälper till att hålla soprummet rent genom att lägga soporna i kärlen.

 

Om det inte går att källsortera i ditt soprum

Om det inte finns möjlighet att källsortera i ditt soprum kan du sortera dina sopor på en återvinningsstation. Sådana finns på många ställen i Umeå. Hitta närmsta återvinningsstation

 

Gör så här med dina sopor

Matavfall

Lägger du i den bruna papperspåsen som du sedan slänger i de bruna kärlen för matavfallsåtervinning. Läs mer om vad du ska matavfallssortera

Plast

Både hård- och mjukplast ska du lägga i kärlen för plaståtervinning.

Papper

Ska du lägga i kärlet för pappersåtervinning.

Textilier och kläder

Ska du helst lämna till textilåtervinning eller second hand. I flera av våra områden finns klädboxar där du kan lämna textilier och kläder som du inte längre har användning för. Sådant som inte går att återanvända ska du lägga i de vanliga hushållssoporna. Läs mer om våra klädboxar

Glas

Lägger du i kärlen för glasåtervinning. Tänk på att skilja på färgat och ofärgat glas.

Träavfall

Till exempel trämöbler eller delar av träinredning efter mindre reparationer ska du lämna till en återvinningscentral.

Metall

Lägger du i kärlet för metallåtervinning.

Blöjor och bindor

Slänger du i dina vanliga hushållssopor.

Övrigt avfall

Till exempel möbler, trädgårdsavfall samt farligt avfall som färgrester, nagellack, oljor, bilbatterier, lysrör och glödlampor bör du lämna på en återvinningscentral. Däck lämnar du till återförsäljaren.

 

Det här händer med det du återvinner

  • Matavfall innehåller både energi och näring som vi genom att röta kan ta tillvara. Energin i form av biogas kan användas istället för bensin och diesel och rötresten kan ersätta konstgödsel.
  • Hårdplast används i tillverkningen av bland annat bilinredning, rör, hinkar blomkrukor med mera. Mjukplast används för att göra till exempel diskborstar, blomkrukor och plastsäckar. Plasten skickas till Plastkretsen i Motala.
  • Papper skickas till Stena Recycling där det sorteras och balas. All wellpapp går därefter till SCA Packaging Obbola AB och pappersförpackningar tas om hand Fiskeby Board i Norrköping. Återvunna tidningar blir till nytt tidningspapper.
  • Den stora delen glas som återvinns blir till nya glasförpackningar. Resten används vid tillverkning av till exempel isoleringsmaterial. Glas kan återvinnas i stort sett hur många gånger som helst. Glaset skickas till Svensk glasåtervinning i Hammar.
  • Metallen körs till Skrotfragg i Järna där den sönderdelas och sorteras för att sedan gå till olika smältverk för återvinning.