Sortera soporna rättMatavfallsåtervinning 

 

I så gott som alla våra områden erbjuder vi möjligheten att källsortera i soprum och så kallade miljöhus. Och i vissa områden har vi även djupbehållare.

För miljöns skull hoppas vi att du sorterar dina sopor och lämnar dem på rätt ställe. Vi hoppas också att du hjälper till att hålla soprummet rent genom att lägga soporna i kärlen.

 

Om det inte går att källsortera i ditt soprum

Om det inte finns möjlighet att källsortera i ditt soprum kan du sortera dina sopor på en återvinningsstation. Sådana finns på många ställen i Umeå. På Vakins webbplats kan du se alla återvinningsstationer i Umeå.

 

Gör så här med dina sopor

Matavfall

Lägger du i den bruna papperspåsen som du sedan slänger i de bruna kärlen för matavfallsåtervinning. Läs mer om vad du ska matavfallssortera

Matavfall innehåller både energi och näring och genom att röta matavfallet kan vi ta tillvara på detta. Energin i form av biogas kan användas istället för bensin och diesel och rötresten kan ersätta konstgödsel.

 

Plast

Både hård- och mjukplast ska du lägga i kärlen för plaståtervinning.

Hårdplasten används i tillverkning av bland annat bilinredning, rör, hinkar blomkrukor med mera. Mjukplasten används för att göra till exempel diskborstar, blomkrukor och plastsäckar.

 

Papper

Ska du lägga i kärlet för pappersåtervinning.

Pappret skickas till IL Recyclings anläggning i Holmsund där det sorteras och balas. All wellpapp går därefter till SCA Packaging Obbola AB och pappersförpackningar tas om hand Fiskeby Board i Norrköping. Återvunna tidningar blir till nytt tidningspapper.

 

Textilier och kläder

Ska du helst lämna till textilåtervinning eller second hand. I flera av våra områden finns klädboxar där du kan lämna textilier och kläder som du inte längre har användning för. Sådant som inte går att återanvända ska du lägga i de vanliga hushållssoporna. Läs mer om våra klädboxar

 

Glas

Lägger du i kärlen för glasåtervinning. Tänk på att skilja på färgat och ofärgat glas.

Den stora delen glas som återvinns blir till nya glasförpackningar. Resten används vid tillverkning av till exempel isoleringsmaterial. Glas kan återvinnas i stort sett hur många gånger som helst.

 

Träavfall

Till exempel trämöbler eller delar av träinredning efter mindre reparationer ska du lämna till en återvinningscentral.

 

Metall

Lägger du i kärlet för metallåtervinning.

Metallen körs till Kuusakoski i Skellefteåhamn där den sönderdelas och sorteras för att sedan gå till olika smältverk för återvinning.

 

Blöjor och bindor

Slänger du i dina vanliga hushållssopor.

 

Övrigt avfall

Till exempel möbler, trädgårdsavfall samt farligt avfall som färgrester, nagellack, oljor, bilbatterier, lysrör och glödlampor bör du lämna på en återvinningscentral. Däck lämnar du till återförsäljaren.