Sofiehemsvägen 8Senast uppdaterad 5 december 2018

 

Avloppsledningarna från köken och toaletterna på Sofiehemsvägen 8 är i dåligt skick och risken för vattenskador är stor. Därför kommer vi med start i början av november att påbörja renovering av avloppsledningarna (stammarna) till köken och badrummen. Arbetena i huset beräknas pågå till och med mitten av december.

 

Varför görs det här jobbet nu och inte när huset renoverades för något år sedan?

Efter renoveringen som gjordes för några år sedan uppstod en vattenskada och då såg vi att avloppen var i så dåligt skick att en ledning byttes direkt och de andra skulle renoveras så fort som möjligt. Det jobbet görs nu.

 

Så påverkas du av renoveringen

Vi renoverar ledningarna stamvis vilket innebär att toaletterna och köken som ligger ovanpå varandra i huset berörs samtidigt. En stam består av avloppsledningarna från bottenplan till högsta våningen. Arbetet beräknas ta 8 arbetsdagar per stam.

Under renoveringen, i cirka 8–10 dygn, kommer därför avloppen till kök och badrum att stängas av helt vilket innebär att du inte får hälla eller spola vatten i dem. Toaletter och kök går oftast på olika avloppsledningar och vi strävar efter att du alltid ska ha ett avlopp/vattenställe i lägenheten som inte är avstängt.

Vi kommer att ställa ut dusch- och toalettbodar på gården som du kan använda under tiden som renoveringen pågår. Du kommer även ha tillgång till en toalett i källaren.

 

Så går arbetet till

Entreprenören, Swoosh, kommer att demontera toaletten och tvättställen och sedan rengöra avloppsledningarna invändigt med speciella roterande slipverktyg och hetvatten. Efter det ska ledningarna torka innan man infodrar dem med en typ av strumpa som är indränkt i plast som sedan ska härda. Under tiden det görs kan du inte använda din toalett. Exakt samma sak görs i köket och då kommer du inte att kunna använda avloppet där.

 

Störningar under projektet

Vi gör en stam i taget vilket innebär att köken görs för sig och badrummen för sig. Allt för att det ska finnas ett avlopp som kan användas i lägenheten.

Den största störningen blir att din toalett och ditt kök inte kommer gå att använda samtidigt under cirka 8–10 dygn. Visst ljud kommer att uppstå vid rengöring och renovering av rören. Plasten som används vid renoveringen luktar, men avger inga giftiga ångor. Arbetet med avloppen tar cirka en dag för köket och en dag för badrummet men entreprenören behöver ha tillgång till lägenheten under de 8 dagarna.

När projektet har avslutats kommer du att få en hyresreduktion för störningar under renoveringen.

 

Entreprenörens arbetstider

Entreprenörens ordinarie arbetstid är vardagar 07.00–17.00. De dagar entreprenören arbetar med att infodra avloppsledningarna kan de behöva arbeta något längre för att färdigställa arbetet som påbörjats. Inträffar det kommer entreprenören att informera dig. Innan entreprenören kommer till din lägenhet kommer du att få information om det.

 

Huvudnyckel används

Entreprenören kommer att använda huvudnyckel. Om du inte vill att de gör det, mejla projektledare Inger Tunell på inger.tunell@bostaden.umea.se eller ring 090-17 76 64.

 

Har du frågor eller funderingar?

Kvartersvärd Patric Lindahl är som vanligt i första hand din kontaktperson. Han nås på patric.lindahl@bostaden.umea.se eller 090-17 77 51.

Du kan också kontakta projektledare Inger Tunell på inger.tunell@bostaden.umea.se eller 070-344 37 03.

Min personliga sida

Registrering möjlig från året du fyller 16 år