Sandviksvägen och SvarvargatanSenast uppdaterad 22 juni 2015 

Husen och garagen på Sandviksvägen och Svarvargatan är byggda under tidigt 1960-tal och är i behov av renovering. I slutet av september eller under oktober 2015 kommer vi därför att renovera grunden och taken på husen samt riva de gamla garagen och bygga nya skärmtak. Renoveringarna beräknas pågå under cirka sex månader.

Vi tätar grunden och byter ut takpapp

På grund av sprickbildningar i husgrunden kommer vi att täta grunden. Vi byter även ut takpappen på husen. För att inte någon byggarbetare eller några föremål ska kunna halka ner kommer en byggnadsställning att sättas upp vid mot husen.

Nya skärmtak

De gamla garagen är i väldigt dåligt skick och kommer att rivas och istället bygger vi nya skärmtak. 

Under tiden som garaget rivs och de nya skärmtaken byggs erbjuds du som hyresgäst en gratis bilplats med motorvärmarstolpe på Svedbergsgatan 8.

Informationsmöte hösten 2015

Närmare byggstart kommer vi att bjuda in till ett informationsmöte där vi presenterar projektet.

Frågor eller funderingar?

Välkommen att höra av dig till din kvartersvärd Stefan Rudegran på 070-324 24 95 eller stefan.rudegran@bostaden.umea.se Du kan också kontakta områdeschef Johanna Boström på 070-883 24 81 eller johanna.bostrom@bostaden.umea.se

<< Tillbaka till sidan om aktuella renoveringar

Min personliga sida

Registrering möjlig från året du fyller 16 år