Rivning av Tranbärsvägen 8–12Torsdag den 1 oktober inleds arbetet med rivningarna på Tranbärsvägen 8–12. Husen på Tranbärsvägen 8 (närmast stan) kommer att rivas först och vi räknar med att rivningarna tar cirka 1,5 månad per gård.

När husen på en gård har rivits inleds arbetet med att sätta upp de nya så kallade kombohusen parallellt med att rivningarna fortsätter på de andra gårdarna. Totalentreprenör för projektet är JSB.

 

Hur går rivningarna till?

Rivningarna sker genom att husen tas isär bit för bit efter en noggrant utformad, miljösäkrad och kontrollerad rivningsplan. I vissa etapper kommer en grävmaskin att användas. Allt arbete utförs givetvis med största säkerhet inom inhägnat område.

 

Hur påverkas jag som bor eller jobbar i närheten?

I och med rivningarna kommer du att påverkas av både ljud och vibrationer. Det kommer även att vara stora maskiner i området och ökad trafik till och från byggarbetsplatsen. Vibrationerna kommer att variera, men kan märkas genom krukväxter som skakar något och glas som klingar i skåpen. Det är dock inget som utgör någon risk för dig som bor eller jobbar i närheten.

 

Grundläggning och pålning

I början av december påbörjas arbetet med att påla och lägga grunden för de nya husen. Arbetet med pålning beräknas pågå i cirka 4 månader och kommer att generera ett bankande ljud och vibrationer i marken.

 

Mätning av vibrationer

Nitro Consult kommer att mäta vibrationerna kontinuerligt vid utvalda mätpunkter i området för att säkerställa att vibrationsnivåerna inte är för höga och för att vid behov kunna anpassa arbetsmetoderna. De som utför rivningarna och byggnationerna får information via sms om vibrationerna närmar sig en för hög nivå och kan då anpassa sitt arbete.

 

Under vilka arbetstider kommer rivningarna och byggnationerna att pågå?

Arbeten som innebär störningar kommer att utföras på vardagar klockan 07.00–16.30, det kommer dock inte att utföras några bullrande arbeten över 60 decibel före klockan 07.30.  Man jämför 60 decibel med ljudnivån för ett normalt samtal.

 

Preliminär tidplan

  • Oktober 2015 – Rivningsstart
  • December 2015 – Grundläggning och pålning. Pågår till och med mars 2016.
  • Februari 2016 – De nya husen börjar byggas
  • Januari 2017 – Första inflyttning på Tranbärsvägen 8
  • Oktober 2017 – Inflyttning på Tranbärsvägen 10
  • November 2017 – Inflyttning på Tranbärsvägen 12
  • Juni 2018 – Inflyttning på Tranbärsvägen 12

 

De nya husen som byggs

Totalt är det 9 st så kallade kombohus med totalt 180 lägenheter (ettor, tvåor och treor) som ska byggas på Tranbärsvägen 8–12. Det blir 6 st trevåningshus och 3 st fyravåningshus och första inflyttning beräknas bli i januari 2017.

Husen är förtillverkade vilket innebär att de kan sättas upp snabbt, det enda som byggs på plats är husgrund och komplementbyggnader som cykelförråd och soprum. Husen är mycket energisnåla och har minimalt underhållsbehov. Det här kombohusprojektet är det enskilt största i Sverige och konceptet kombohus har tagits fram för att hålla nere byggkostnaderna och därmed även hyresnivåerna.

 

Kontaktpersoner

Johan Persson, projektledare JSB, 073-910 85 99, Johan.Persson@jsb.se

 

Byggkamera för att dokumentera rivning och byggnation

Vi har satt upp en byggkamera för att dokumentera rivningarna och byggnationerna på Tranbärsvägen 8–12. Det enda som kommer att filmas är det inhägnade arbetsplatsområdet.

 

Mer information:

Läs mer om kombohusen
 

Min personliga sida

Registrering möjlig från året du fyller 16 år

Kontakt

Kundcenter

Mejla: Kundcenter
Ring: 090-17 77 00

Växel

Ring: 090-17 75 00

Kvartersvärdar

Kontaktlista

Adress

Besök: Östra Kyrkogatan 2,
Moritzska gården
Post: Box 244, 901 06 Umeå

Telefontider:

Måndag–fredag 08.00–12.00

Besökstider:

Måndag–torsdag 9.00–16.30
Fredag 9.00–15.00
Lunchstängt 12–13

Journummer:

Vid allvarliga fel som inträffar efter kontorstid eller under helger ring 090-14 26 10.
Vid brand, olyckor eller inbrott ring 112.

För att få eller lämna information om olyckor eller kriser, ring 113 13.

Personuppgiftsansvarig

Mejla: gdpr@bostaden.umea.se