Östra Norrlandsgatan 68–70Senast uppdaterad 21 januari 2020

 

Husen på Östra Norrlandsgatan 68–70 är byggda på 1960-talet och fram tills idag är inga större renoveringar utförda. På senare år har vi haft stora problem med bland annat vattenskador och dåligt inomhusklimat samt el som inte uppfyller dagens krav vilket är anledningen till att husen nu måste renoveras. Hela renoveringen beräknas ta 10–12 månader.

I dagsläget vet vi att det är cirka 10 badrum som är renoverade på Östra Norrlandsgatan 68–70 på grund av vattenskador, men vi ser även ett stort behov av att renovera stammarna i huset. Vid en stamrenovering måste även ytskikten renoveras, vilket kan betyda att även om du har ett badrum som redan är renoverat måste det göras om eftersom stambyten kräver stora åtgärder i ett hus.

I samband med att badrummen renoveras byts även toaletterna ut. Läs mer om vad renoveringen kommer att innebära längre ned på sidan.

 

Senaste nytt

Projektet har blivit något försenat på grund av överklagan. Nu har dock entreprenören börjat etablera sig på platsen och vi räknar med att vara färdiga med renoveringarna hösten/vintern 2020. Läs mer i informationen som delats ut

 

Informationsmaterial

Information efter mötet i juni 2019

Presentation från mötet i juni 2019

Information om ny standard för takuttag juni 2019

Information efter mötet i maj 2019

Presentationen från mötet i maj 2019

Presentationen från informationsmötet i februari 2019

Återkoppling efter informationsmöte i februari 2019

Frågor och svar från informationsmöte september 2018

 

Vi gör en inventering

Vi måste besikta fastigheten och alla utrymmen, inklusive din lägenhet, för att kunna fatta beslut om vad som behöver åtgärdas. När det blir aktuellt med besiktning informerar vi dig och annonserar med anslag i fastigheten.

 

Renoveringsbehov i fastigheten

 • Avloppstammar
 • El – måste bytas ut från en- till trefas
 • Fönster
 • Ventilation – mest troligt injustering
 • Entrépartier
 • Postfack i entré
 • Värmeledningar – vi vet inte i vilket skick de är och det måste utredas
 • Element – vi vet inte i vilket skick de är i och det måste utredas
 • Trapphusmålning
 • Belysning i källare
 • Dränering runt huset, problem med olika nivåer runt om fastigheten

 

Så kommer du som hyresgäst att påverkas av renoveringarna

När det gäller badrummen beräknar vi att arbetet tar mellan 12 och 21 dagar per badrum, beroende på åtgärder. I och med att huset är gammalt finns det risk att det är asbest i vissa material – om så är fallet kräver en sådan sanering särskild hantering.

Om behovet finns att evakuera löser Bostaden den situationen. Du betalar din vanliga hyra, oavsett vilken lägenhet du hamnar i under evakueringstiden. Vi försöker också se till att matcha behoven av lägenhetsstorlek i den mån det går.

 

Kontaktpersoner på Bostaden

Björn Brodén, projektledare
bjorn.broden@bostaden.umea.se, 090-17 75 65

Lars-Gunnar Lindh, ombyggnadsvärd
lars-gunnar.lindh@bostaden.umea.se, 090-17 75 10

Jan Yttergren, kvartersvärd
jan.yttergren@bostaden.umea.se, 090-17 77 85

 

 

Min personliga sida

Registrering möjlig från året du fyller 16 år