Anpassa textstorlek
A A A

Allmännyttans klimatinitiativ


Hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat och därför gick vi under 2018 med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop som grundats av allmännyttans branschorganisation. Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.

 

Två övergripande mål

Klimatinitiativet har två övergripande mål:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030.
  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Alla företag som deltar kan också sätta egna mål.

 

Frivilliga fokusområden

För att driva på klimatarbetet ytterligare finns även tre frivilliga fokusområden. Bostaden är med i alla tre:

  • Effekttoppar och förnybar energi
  • Krav på leverantörer
  • Klimatsmart boende

 

Läs mer om Allmännyttans klimatinitiativ

Min personliga sida

Registrering möjlig från året du fyller 16 år

Kontakt

 

Johanne Lindgren
Hållbarhetsstrateg
Ring: 090-17 75 80
Mejla: Johanne

 

Anders Hugosson
Marknadschef
Ring: 090-17 75 51
Mejla: Anders