Anpassa textstorlek
A A A

Tävlingsvillkor


 • Du måste vara över 18 år för att delta.
 • AB Bostaden i Umeå har rätten att publicera vinnaren med bild och namn på sin hemsida eller på sociala medier.
 • AB Bostaden i Umeå äger rätten till inlämnade bidrag och motiveringar.
 • Alla frågor runt tävlingen besvaras av AB Bostaden i Umeå.
 • AB Bostaden i Umeå kan när som helst ändra regler, villkor eller avbryta tävlingen.
 • Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
 • Anställda inom AB Bostaden i Umeå samt anställdas familjemedlemmar kan ej delta i tävlingen.
 • Vinsten kan ej bytas mot kontanter, annan tjänst eller vara.
 • Vår tävling är inte kopplad till, sponsrad eller administrerad av Facebook, Instagram eller annat socialt medium.
 • All din information lämnar du till AB Bostaden i Umeå och inte till det sociala mediumet.
 • AB Bostaden i Umeå lämnar inte under några omständigheter ut deltagarnas kontaktinformation till tredje part.
 • Våra tävlingar är i första hand riktad till våra hyresgäster, om inget angetts.

Kontakt

Växel

Ring: 090-17 75 00

Kvartersvärdar

Kontaktlista

Kundcenter

Mejla: Kundcenter
Ring: 090-17 77 00

Kundcenters telefontider:

Måndag–onsdag samt fredagar 09.00–15.00
Torsdagar 09.00–12.00

Besökstider:

Måndag–torsdag 09.00–16.30
Fredag 09.00–15.00
Lunchstängt 12–13

Adress

Besök: Östra Kyrkogatan 2,
Moritzska gården
Post: Box 244, 901 06 Umeå

Bredbandssupport

090-17 77 17

Journummer

Vid allvarliga fel som inträffar efter kontorstid eller under helger, ring 090-14 26 10.

Vid brand, olyckor eller inbrott ring 112.

För att få eller lämna information om olyckor eller kriser, ring 113 13.