Anpassa textstorlek
A A A

Sponsring


Vi vill att alla som söker sponsring hos Bostaden ska fylla i en ansökan för att vi ska få ett bra underlag för bedömning om ett sponsringsåtagande. Ansökan görs via ett webbformulär som du når från den här sidan. Enheten för kommunikation ansvarar för och handlägger samtliga sponsringsärenden.

Sista dag att söka sponsring

Vi tar endast emot nya sponsringsansökningar fram till och med sista februari. Mellan 1 mars och 15 oktober tar vi inte emot några nya ansökningar alls.

Från 16 oktober kan du skicka in sponsringsansökningar för kommande år.

Om du endast är intresserad av profilprodukter går det bra att du mejlar Anna Maria

Så här ser Bostaden på sponsring

Sponsring är ett samarbete mellan Bostaden och ett företag/organisation/förening med ömsesidig nytta för båda parter. Sponsringsinsatser ska ses som en del i verksamhetens uppdrag och följa de intentioner som avses i ägardirektiv och i företagets affärsplan. All sponsring ska stärka bilden av Bostaden.

Sponsring bedöms utifrån i vilken grad företaget/organisationen/föreningen:

  • stödjer en positiv utveckling i de bostadsområden där Bostaden har en stor andel fastigheter
  • når många människor
  • stimulerar flickor/kvinnor att delta i aktiviteter som påverkar jämställdheten i positiv riktning
  • ger företaget goodwill och marknadsför Bostaden som en stark aktör på bostadsmarknaden i Umeå
  • har genomslagskraft på nationell nivå.

Sponsring kan ske genom regelrätta avtal eller genom att stöd ges till enskilda arrangemang eller aktiviteter som stödjer principerna ovan.

All sponsringsverksamhet som Bostaden deltar i ska präglas av öppenhet och tåla granskning från mediernas och allmänhetens sida.

Läs vår sponsringspolicy

 

Sök sponsring

För att underlätta hanteringen av sponsorsförfrågningar tar vi endast emot skriftliga ansökningar via ett webbformulär. Vi återkommer om besked så snart vi gjort vår bedömning. Sök sponsring


Med vänlig hälsning
Kommunikationsenheten

 

Kontakt

Anders Hugosson
Marknadschef
Ring: 090-17 75 51 eller
070-611 12 01
Mejla: Anders

Anna Maria Lindgren
Kommunikatör
Ring: 090-17 75 24 eller
070-572 73 68
Mejla: Anna Maria

Adress

Besök: Östra Kyrkogatan 2,
Moritzska gården
Post: Box 244, 901 06 Umeå