Anpassa textstorlek
A A A

Samarbete med Läxhjälpen


Anders Hugosson och Ebba Myrsten
Ebba Myrsten, regionchef på Läxhjälpen, överräcker ett diplom till Anders Hugosson, marknadschef på Bostaden, som ett startskott för samarbetet.

 

Vi har inlett ett samarbete med Stiftelsen Läxhjälpen som möjliggör för elever på Ersängsskolan att få läxhjälp. Satsningen ger totalt 15 elever i årskurs 8 och 9 en plats i läxhjälpsprogrammet. Målet är att eleverna ska komma in på gymnasiet.

Under läsåret 2017/2018 var det hela 17 100 elever i Sverige som inte klarade grundskolan. Det är en stor samhällsförlust då klyftorna samtidigt ökar allt mer mellan skolorna.

- Genom att samarbeta med Läxhjälpen hoppas vi kunna hjälpa ännu fler elever att klara av grundskolan och på så sätt kunna komma in på gymnasiet. Vår förhoppning är att samarbetet ska ge barnen större möjligheter att klara av skolan, säger Anders Hugosson, marknadschef, på Bostaden.

Ersboda är ett av Bostadens största bostadsområden, vilket är en av anledningarna till att man valde att satsa just där.

- På Ersboda har vi cirka 1200 lägenheter och det är ett av de områden där vi har allra flest hyresgäster. När vi nu inleder samarbetet med Läxhjälpen tyckte vi att det var lämpligt att starta där. Framöver får vi se om vi utökar samarbetet med fler skolor, säger Anders Hugosson.

Sedan tidigare finns Läxhjälpen i flera städer i södra Sverige och nu etablerar man sig alltså även i Norrland med Umeå som första stad. 

- Läxhjälpen har sedan 2008 fått tusentals elever i storstadsregioner att klara skolan genom ett unikt och resultatfokuserat läxhjälpsprogram. Vår etablering i Umeå är ett steg till en mer jämlik skola genom att få elever i Norrland som riskerar att inte klara grundskolan att nå gymnasiebehörighet. Bostaden är en viktig partner som möjliggör vår vision att alla ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid, säger Ebba Myrsten, regionchef, på Läxhjälpen.

Samarbetet med Läxhjälpen är en del i Bostadens stora satsning på hållbarhetsfrågor.

– Som allmännyttigt bostadsbolag har vi en skyldighet att arbeta med hållbarhet, men också en möjlighet att göra stor skillnad då ungefär en femtedel av Umeås befolkning bor i våra lägenheter, säger Anders Hugosson.

 

Fakta om Läxhjälpen

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med stöd från näringslivet samt olika stiftelser och fonder arbetar för att få fler unga att klara skolan. Målet är att eleverna ska höja betygen, studiemotivationen, självförtroendet och öka sina möjligheter till fortsatta studier och framtida jobb. Kvalificerade, arvoderade, unga högskolestudenter hjälper eleverna med läxorna så att de höjer betygen.

Läxhjälpen är helt kostnadsfri för elever och skola. Totalt har 99 procent av tidigare elever som fått hjälp via Läxhjälpen höjt sina betyg och 84 procent har nått gymnasiebehörighet.