Anpassa textstorlek
A A A

Pressmeddelanden


Här hittar du Bostadens nyaste pressmeddelanden och kallelser till presskonferenser. Fler pressmeddelanden hittar du i vårt nyhetsarkiv.

18 september 2019

Bostaden ökar satsningen för korrekta hyresförhållanden

Olovlig andrahandsuthyrning av lägenheter har ökat i Sverige och även hos Bostaden. Därför trappar Bostaden nu upp arbetet med så kallade studentprövningar och olovlig andrahandsuthyrning. Målet är att få ned antalet bostäder som hyrs ut på felaktiga grunder och säkerställa att bostäderna förmedlas på ett rättvist sätt.
23 augusti 2019

Ersboda först i Sverige med rörelserik skolväg

Bostaden och initiativet för rörelserikedom, Change the game, genomför just nu ett gemensamt projekt tillsammans med Ersdungens skola på Västra Ersboda i Umeå, för att få skolbarn att välja en mer aktiv väg till skolan. – Vi vill se vad som händer om man gör det roligare att använda kroppen för att ta sig till skolan än att bli skjutsad i bilen, säger projektkoordinator Wictor Lundström, rörelseinstruktör på Change the game.
2 juli 2019

Bostaden stöttar projekt mot ofrivillig ensamhet

Bostaden har inlett ett samarbete med Umeå BSKT i projektet ”Vara med – ingen ska behöva vara ensam”. Målsättningen med projektet är att minska den ofrivilliga ensamheten genom att bland annat utbilda elitspelare till volontärer via Frivilligcentralen.
19 juni 2019

Bostaden inleder samarbete med Läxhjälpen

Nu inleder Bostaden ett samarbete med Stiftelsen Läxhjälpen och möjliggör för elever på Ersängsskolan att få läxhjälp. Satsningen ger totalt 15 elever i årskurs 8 och 9 en plats i läxhjälpsprogrammet. Målet är att eleverna ska komma in på gymnasiet.
10 juni 2019

Bostaden vill skapa större engagemang för hållbarhetsfrågor

Bostaden satsar på ökad kommunikation kring sitt hållbarhetsarbete. Syftet är att få fler att engagera sig i frågor som rör ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. – Målet är att skapa trygghet åt våra hyresgäster och samhället i stort. Som allmännyttigt bostadsbolag har vi en skyldighet att arbeta med hållbarhet, men också en möjlighet att göra stor skillnad, säger Anders Hugosson, marknadschef på Bostaden.
29 mars 2019

Nytt boendekoncept för seniorer på Västteg

Behovet för bostäder för äldre i Umeå bedöms vara stort. Därför samverkar Bostaden med Umeå kommun för ett boendekoncept med fokus på seniorers boende. Detaljplanearbetet för det nya bostadsområdet med genomtänkta lokaler och lägenheter pågår.
27 mars 2019

120 nya lägenheter planeras på Mariehem – ansökan om ny detaljplan inskickad

Bostaden har skickat in en ansökan om detaljplaneändring till Umeå kommun. Ansökan rör nybyggnation av två huskroppar med totalt 120 lägenheter vid Mariehem centrum.
8 mars 2019

Lyckat projekt av Bostaden – skapade nyttiga flyttkedjor

I januari genomförde Bostaden ett projekt för skapa samhällsnyttiga flyttkedjor genom att erbjuda hyresgäster i stora lägenheter med relativt låga hyror, att flytta till några utvalda lägenheter i sitt nybyggda hus på Östra Norrlandsgatan, Öst på stan.
5 mars 2019

Sommarvikarier inom vård och omsorg erbjuds boende av kommunen och Bostaden

Umeå kommun, i samverkan med AB Bostaden, erbjuder nu sommarvikarier boende i studentrum. Tanken är att bostadsbrist inte ska vara avgörande för att komma till Umeå och jobba i sommar.
14 februari 2019

Bostaden lyser upp sitt huvudkontor – för Alla hjärtans dag

Från tisdag den 12 februari och en vecka framåt är Bostadens huvudkontor i centrala Umeå upplyst i rött. Anledningen är Alla hjärtans dag, och med installationen hoppas Bostaden kunna sprida budskapet om omtanke.

Kontakt

Anders Hugosson
Marknadschef
Ring: 090-17 75 51 eller
070-611 12 01
Mejla: Anders

Adress

Besök: Östra Kyrkogatan 2,
Moritzska gården
Post: Box 244, 901 06 Umeå