Anpassa textstorlek
A A A

Vi satsar på hållbarhet – i allt


Vi satsar på hållbarhet 

Bostaden är en stor aktör på Umeås bostadsmarknad. Den rollen är viktig och innebär också ett stort ansvar som vi gör vårt bästa för att ta. Vi har målsättningen att få med hållbarhetstänket i allt vi gör för att skapa ett bättre Umeå – även i framtiden.

Ekologisk hållbarhet

När vi bygger nya hus och renoverar våra befintliga ska vi ha koll på materialet för att kunna göra mer ekologiskt hållbara val. Vi vill även att material och varor ska ha bra kvalitet så att de håller längre. Vi har en gedigen underhållsplan för våra fastigheter och uppdaterar ständigt med nya byggstandarder.

Ekonomisk hållbarhet

Umeå växer och vi har brist på bostäder. Då krävs det att vi bygger smarta hus som passar de flesta och att vi har långsiktiga planer och en finansiell stabilitet.

Social hållbarhet

Vi har en viktig roll i att forma ett rättvist Umeå. Det gör vi genom att skapa nytta för såväl våra hyresgäster som samhället och våra ägare. Vi stöttar en mängd projekt och ställer till exempel sociala krav i upphandlingar av byggen.

Våra kärnvärden

Till grund för allt som vi på Bostaden gör ligger våra kärnvärden – alla människors lika värde, öppenhet, omtanke och affärsmässighet. I de värdeorden får alla nya medarbetare en introduktionsutbildning vid tre tillfällen samt en repetitionsutbildning med lika många träffar efter att ha jobbat i några år. Det ger medarbetarna goda förutsättningar och en förståelse för det hållbarhetsarbete som Bostaden gör.