Anpassa textstorlek
A A A

Hållbara Ålidhem


Hållbara Ålidhem 

Efter en stor brand på juldagen 2008 på Ålidhem bestämde vi oss för att bygga energisnåla hus vid nybyggnationen. Det var inledningen till Norrlands största lågenergibygge med innovativ teknik – och samtidigt rustade vi upp de kringliggande byggnaderna.

Området fick namnet Hållbara Ålidhem och blev till ett stort samverkansprojekt mellan Bostaden, Umeå Energi och Umeå universitet. Satsningen omfattar drygt 500 lägenheter, varav 140 är nya lågenergilägenheter, och resultatet blev att energianvändningen minskade med 40 procent på området. Bland annat kopplades tvättmaskinerna upp mot fjärrvärmesystemet, nya värmesystem, ny ventilation och ny LED-belysning infördes och lägenheter tilläggsisolerades.

På Hållbara Ålidhem monterades även 2 700 kvadratmeter solceller, som producerar 320 000 kilowattimmar årligen.

Hållbara Ålidhem färdigställdes år 2015 och fortfarande är intresset stort – hit kommer många kommunala bostadsbolag och andra aktörer på studiebesök.