Anpassa textstorlek
A A A

Frågor och svar om Bostadens vårkampanj 2019


Varför gör ni den här kampanjen?

– Vi vill engagera hela Umeå i vårt hållbarhetsarbete.

– Som allmännyttigt bostadsbolag har vi en skyldighet att arbeta med hållbarhet, men också en möjlighet att göra stor skillnad. En fjärdedel av Umeås befolkning bor i våra hyresrätter och många fler än så påverkas av våra beslut. För att vi ska lyckas måste alla med på hållbarhetståget – vår egen organisation, våra hyresgäster och allmänheten i stort.

– Vår hållbarhetskommunikation kommer att ske i flera steg och på olika nivåer. Till att börja med vill vi berätta om den grundläggande idén med allmännyttan, så att alla förstår vad den är bra för. Därefter kommer vi berätta mer om de hållbara val och satsningar som vi redan gör, men också de saker som vi måste fokusera mer på framöver, inte minst våra högt ställda klimatmål. Vi gör det här för ett bättre och Umeå.

 

Vad menar ni med ”ett bättre Umeå”?

– Det är ett Umeå där vi gör långsiktiga val för människor, djur och natur, både lokalt och globalt. Umeå är redan jättebra, men när det gäller hållbarhet har vi en lång resa framför oss. Bostaden är en stor aktör i Umeå och vi har både en skyldighet och en möjlighet att göra stor skillnad för vår stad när det gäller hållbarhet.

 

Vad menar ni med hållbarhet?

– Hållbarhet för oss är en helhet där arbetet med miljö, ekonomi och sociala förutsättningar är beroende av varandra. Målet är att skapa trygghet åt våra hyresgäster och samhället i stort. Då gäller det att tänka smart och långsiktigt och se till så att alla vet vad de kan göra för att hjälpa till. 

Läs gärna mer om vår syn på hållbarhet

 

Vad menar ni med ”hållbara hem åt alla”?

– Det är vår vision och ledstjärna. Vi strävar efter att var och en, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ha ett hem med god standard och trygga livsvillkor. Alla ska ha det bra och ingen ska behöva oroa sig för morgondagen. Som allmännyttigt och kommunalt bostadsbolag är vi både bostads- och samhällsutvecklare. Det är ett stort och viktigt ansvar.

 

Varför satsar ni på en sådan här kampanj, borde ni inte fokusera på era fastigheter i stället?

– Det ena utesluter inte det andra. Vi arbetar ständigt med förbättringar och underhåll av våra fastigheter, det är en hörnsten i vårt hållbarhetsarbete. Men kommunikation är också nödvändig för att skapa engagemang i viktiga frågor, därför måste vi göra båda sakerna.

 

Har ni inte jobbat med hållbarhet tidigare?

– Vårt hållbarhetsarbete har pågått länge och det har gett goda resultat. Några exempel: I dag får vi 70 procent av vår el från vindkraftsverk, vi stöttar flera integrations- och kulturverksamheter i våra bostadsområden och när det gäller ekonomi arbetar vi aktivt för att få bort svarta andrahandskontrakt. Vi ser också idén om allmännyttan som en hållbar tanke i sig.

Till hösten kommer vi lägga mer krut på att berätta om vårt hållbarhetsarbete, men redan nu kan du läsa om några fler exempel

 

Vad menar ni med ”allmännyttan”?

– Det är de kommunala bostadsbolagen i Sverige som kallas för allmännyttan. Tanken bakom dessa föddes ur 1930-talets bostadskris. Man ville bygga en modern demokrati och garantera goda hem åt alla. Den idén lever kvar än i dag, i Umeå under namnet Bostaden.

– Ungefär hälften av alla hyreslägenheter i Sverige ägs av allmännyttiga företag. Vår uppgift är att fortsätta arbetet för allas rätt till hållbara hem med en rimlig hyressättning. Se gärna vår film om tanken bakom Bostaden

 

Hur kan ni påstå att ni jobbar med hållbarhet, när allt ni gör inte är hållbart?

– Vi befinner oss på en hållbarhetsresa där vi nu ökar takten. För att åstadkomma verkliga resultat är det viktigt att vi ser vilka delar som behöver utvecklas och sätter mål för dessa. Detta vill vi göra i dialog med vår egen personal, våra hyresgäster och allmänheten.

– Vi har just påbörjat ett stort internt arbete där vi, under ledning av vår nya hållbarhetsstrateg Johanne Lindgren, inventerar vilka delar i vårt arbete som behöver bli mer hållbara. Vi är inte färdiga, men vi är en god bit på väg.

 

Vad vill ni uppnå med kampanjen?

– Vi vill förmedla vår grundläggande ambition. Bostaden är ett allmännyttigt bostadsbolag som bygger ett bättre Umeå genom hållbar samhälls- och boendeutveckling. Vi vill bidra till hållbara lösningar socialt, ekonomiskt och miljömässigt och på så vis göra Umeå till en bättre plats att leva och bo på.

Min personliga sida

Registrering möjlig från året du fyller 16 år