Anpassa textstorlek
A A A

Allt färre vräkningar


Birgitta Sandström 

Birgitta Sandström.

Arbete mot vräkningar ger resultat

Allt färre av Bostadens hyresgäster blir vräkta eller hamnar hos Kronofogden. Det är ett resultat av samverkan och större fokus på förebyggande arbete hos Bostaden.

Att betala hyran i tid är viktigt. Förseningar kan leda till stora konsekvenser för hyresgästen – inkassoavgifter, betalningsanmärkning eller i värsta fall vräkning. Den som är sen med hyran får automatiskt en så kallad inkassoavgift på 180 kronor. Vid upprepade förseningar kan det hända att ärendet hamnar hos kronofogden, med betalningsanmärkning som följd. I värsta fall kan det leda till att den som inte betalat sin hyra blir uppsagd från sin lägenhet.

Jobbar förebyggande sedan 2011

Men Bostaden jobbar för att förebygga att det händer. Arbetet började redan 2011, då Bostaden inledde ett samarbete med kronofogden. Strategin är att jobba aktivt och förebyggande, att i ett tidigt skede kontakta hyresgäster som har obetalda hyror innan hyresskulden blir för stor – och komma överens om en avbetalningsplan.

Och arbetet har gett resultat: antalet inlämnade ansökningar till Kronofogden har minskat med cirka 40 procent mellan 2011 och 2017. Under 2018 hade man bara ett vräkningsärende.

– Vi har riktlinjer för hur vi ska arbeta med hyresskulder och försöker alltid hitta lösningar. Vi märker att vårt sätt att arbeta förebyggande uppskattas av hyresgästerna, säger Birgitta Sandström, som jobbar med inkassoärenden hos Bostaden.

Det kan finnas många anledningar till att man inte kan betala hyran. Birgitta möter många olika berättelser i sin vardag.

– Hyresgästerna är människor som vi alla andra, och det händer så mycket i samhället. En person kan bli arbetslös och inte få ut a-kassan. Man kan bli sjuk eller må dåligt. Den nya klyftan som vi märker av är fattigpensionärerna, där pensionen inte räcker, säger hon.

Bostaden lyfts fram som gott exempel

Kronofogden lyfter fram Bostaden som ett gott exempel på hur kommuner och allmännyttiga bostadsbolag kan samarbeta med myndigheten för att motverka vräkningar som främst beror på obetalda hyror. Det är i ett nytt metodstöd som Bostadens arbete lyfts fram. Det främsta syftet med metodstödet är att visa hur viktigt det är med ett kontinuerligt lokalt samarbete för att förebygga vräkningar.

– Vi har ett jättebra samarbete med både socialtjänsten och kronofogden. Dessutom har vi en egen inkassoavdelning, vilket jag ser som en stor styrka. Vi är med hela vägen, säger Birgitta.

Min personliga sida

Registrering möjlig från året du fyller 16 år