Anpassa textstorlek
A A A

Transporter


Målet är att successivt minska användningen av fossila bränslen i verksamheten. Alla transporter ska ske med miljöanpassade fordon. För att uppnå detta kommer vi att:

  • byta ut mot energisnålare fordon
  • öka antalet materialbeställningar via internet
  • minska antalet körda mil med hjälp av intern kommunikation och samverkan
  • använda oss av fordon och maskiner som framför allt drivs med miljömässiga bränslen till exempel röjsågar med flera
  • påverka våra leverantörers och entreprenörers transporter i samma riktning.