Anpassa textstorlek
A A A

Sophantering


Målet är att sophanteringen ska bli mer miljöanpassad. Under 2013 samlade våra hyresgäster in 1288 ton återvinningsbart material vilket innebär en minskning av sopavgiften på cirka 1 miljon kronor.

För att sophanteringen ska bli ännu bättre kommer vi att

  • erbjuda fler kunder möjligheten att källsortera
  • införa avfallshantering som är kretsloppsanpassad, vilket bland annat innebär att allt matavfall ska källsorteras i minst hälften av fastigheterna inom en period av två år
  • öka mängden återvinningsbart material
  • utöka med fler sorteringsgrupper som till exempel glödlampor där det är möjligt.

 

Läs mer om sopor och källsortering