Anpassa textstorlek
A A A

Energiförbrukning


Målet med delprojektet Energiförbrukning, är att energianvändningen ska minska med 20 procent fram till år 2016. Vi på Bostaden har redan jobbat länge med att spara energi och lyckats bra genom att återvinna och finjustera värme, spara vatten på olika sätt, släcka lampor, byta till energisnålare tvättmaskiner och nedsäkra motorvärmarna, det vill säga säkringen slår ifrån vid lägre effekt än tidigare och detta sparar ström. För att ytterligare minska energiförbrukningen kommer vi att:

  • använda nya tekniska lösningar för ventilation och värmeåtervinning
  • starta ett pilotprojekt med individuella mätningar i enskilda lägenheter under 2009 där el och vatten mäts och hyresgästen betalar för den egna förbrukningen
  • fortsätta arbetet med att energideklarera alla hus det vill säga kontrollera den totala energiförbrukningen på fastigheterna något som kan visa vägen för framtida insatser.

 

Läs mer i vår folder om individuell mätning (öppnas i nytt fönster).