Anpassa textstorlek
A A A

Byggande och material


Målet är att materialet i fastigheterna så långt som möjligt ska vara fritt från miljö- och hälsofarliga ämnen. För att uppnå detta kommer vi att:

  • successivt öka mängden miljöriktigt material under hela fastigheternas livscykel
  • ställa tydliga miljökrav vid upphandlingar av ny- och ombyggnadsprojekt samt vid underhåll, reparationer och tjänster
  • se till att alla fastigheter inom tre år är fria från föroreningar med PCB och samtidigt genomföra de saneringsåtgärder som redan planerats för de kommande åren
  • påbörja miljödeklarationer för våra lägenheter under 2008.