Anpassa textstorlek
A A A

Kundundersökning


Fakta om Bostadens kundundersökning

  • Skickas ut en gång per år via mejl till alla hyresgäster som godkänt att göra kundundersökningen
  • Hyresgäster som är över 65 år och som saknar e-post får den via pappersenkät och övriga som vill kan få den via pappersenkät genom att ta kontakt med vårt undersökningsföretag, Aktivbo. 
  • Antal svarande år 2016: 3 683 st, år 2015: 4 087 st
  • Skalan är 1–4, där 1–2 är negativa och 3–4 är positiva (rött, blått)
  • NKI (Nöjdkundindex) i hyresgästundersökningen år 2016 var 73 (år 2015: 73, år 2014: 72, år 2013: 71, år 2012: 70)
  • 91 procent är totalt sett nöjda med sitt boende hos Bostaden (år 2015: 83 procent, år 2014: 83 procent, år 2013: 82 procent )
  • 82 procent kan tänka sig att rekommendera Bostaden som hyresvärd (år 2015: 82 procent , år 2014: 82 procent, år 2013: 81 procent)
  • 92 procent tycker att Bostaden bidrar till en hållbar utveckling.
  • Undersökningen genomförs i samarbete med undersökningsföretaget Aktivbo.