Anpassa textstorlek
A A A

Affärsplan


Fastigheter och människors boendevillkor är en produkt med lång livslängd. Därför är det naturligt för oss att använda ett långsiktigt tänkande i vår affärsplan. Vi arbetar konsekvent i affärsplanen utifrån det sociala, ekologiska och ekonomiska perspektivet.

Det går en röd tråd från visionen till målen som uttrycks inom de tre områdena och vidare genom delaktighet av alla medarbetare till respektive avdelnings verksamhetsplan. I bakgrunden finns även ägardirektiv och kommunfullmäktiges inriktningsmål. Där utöver finns en personalplan som ska stödja genomföranden av de verksamhetsplaner som tas fram.

Vår affärsplan 2016–2018 i kortversion

Vår affärsplan 2016-2018 i kortversion 

 

Vår affärsplan 2015–2017 i kortversion

Bostadens affärsplan i kortversion 2015-2017 

 

Vår affärsplan 2014–2016 i kortversion

Kortversion av affärsplanen

Vår affärsplan 2013–2015 i kortversion

Bostadens affärsplan

Vår affärsplan 2012–2014 i kortversion

Affärsplan 2012-2014

Vår affärsplan 2011-2013 i kortversion

Affärsplan kortversion 2011-2013

Vår affärsplan 2010-2012 i kortversion
Affärsplan 2010-2012

Min personliga sida

Registrering möjlig från året du fyller 16 år