Anpassa textstorlek
A A A

Fakta om oss


Vi vill erbjuda det bästa boendet i Umeå – med långsiktig hållbarhet för människor, ekonomi och miljö.

 

Vi är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och förvaltar cirka 14 400 lägenheter och korridorsrum i Umeå kommun. Vi är den största uthyraren av studentbostäder i Umeå och hyr även ut kommersiella lokaler. Just nu är vi cirka 180 st som jobbar på Bostaden.

 

Utmärkande för företaget idag

AB Bostaden bygger och förvaltar bostäder i Umeå kommun. Företagets historia sträcker sig från 1953, då det startade i stiftelseform. 1995 blev företaget ombildat till ett kommunalt allmännyttigt bolag med uppdrag att bidra till Umeå kommuns tillväxt och bostadsförsörjning.

 

Företaget har utvecklats starkt under åren och framför allt utmärker vi oss genom att

  • vi kan erbjuda prisvärt boende
  • vi har ett brett utbud av lägenheter med stora valmöjligheter och finns i centrala delar av staden såväl som ute i de flesta stadsdelar
  • vi strävar efter att skapa bostadsområden där en blandning av människor i olika livsskeden och med olika bakgrund kan känna sig hemma
  • vi lägger stor vikt vid närhet till kunden som har tillgång till service i sitt kvarter
  • vi satsar på utveckling och upprustning av äldre bostadsområden och hus
  • vi tar stort ansvar för att minska vår miljöbelastning i natur och bostadsområden.


Fakta om Bostaden

 

2015 2016 2017
Antal lägenheter 15 670 st 15 681 st 14 348 st
Antal anställda 186 st 180 st 181 st
Antal lokaler 192 st 193 st 177 st
Uthyrningsgrad bostäder 99,7 % 99,9 % 99,6 %
Driftnetto 470 mnkr 472 mnkr 1292 mnkr
Nettoomsättning 1024 mnkr 1048 mnkr 1940 mnkr
Resultat efter finansnetto 174 mnkr 184 mnkr 978 mnkr
Eget kapital 1350 mnkr 1494 mnkr 2461 mnkr
Bokfört värde fastigheter 5249 mnkr 5259 mnkr 5208 mnkr
Räntebärande skulder 3932 mnkr 3900 mnkr 2920 mnkr
Investeringar 253 mnkr 337 mnkr 403 mnkr
Soliditet 24,2 % 26,1 % 43,1 %
Direktavkastning 4,2 % 4 % 10,9 %
Avkastning på sysselsatt kapital 5,5 % 5,3 % 19,6 %
Avkastning på eget kapital 13,5 % 13 % 49,4 %
Låneränta vid årsskiftet 3 % 2,7 % 2,4 %

 

Kontakt

Växel

Ring: 090-17 75 00

Kvartersvärdar

Kontaktlista

Kundcenter

Mejla: Kundcenter
Ring: 090-17 77 00

Kundcenters telefontider:

Måndag–onsdag samt fredagar 09.00–15.00
Torsdagar 09.00–12.00

Besökstider:

Måndag–torsdag 09.00–16.30
Fredag 09.00–15.00
Lunchstängt 12–13

Adress

Besök: Östra Kyrkogatan 2,
Moritzska gården
Post: Box 244, 901 06 Umeå

Bredbandssupport

090-17 77 17

Journummer

Vid allvarliga fel som inträffar efter kontorstid eller under helger, ring 090-14 26 10.

Vid brand, olyckor eller inbrott ring 112.

För att få eller lämna information om olyckor eller kriser, ring 113 13.