Anpassa textstorlek
A A A

Om företaget


Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar – socialt, ekonomiskt och ekologiskt!

Vi är idag Umeås största aktör på hyresmarknaden och hyr ut både studentbostäder, vanliga hyreslägenheter och lokaler.

För oss är det viktigt att våra hyresgäster känner sig trygga, får professionell service och ett boende med omtanke om miljön. Vårt långsiktigt hållbara byggande och professionella förvaltning ska ge det bästa boendealternativet i Umeå kommun - socialt, ekonomiskt och ekologiskt!

Vår vision

Bostaden stärker Umeås lyskraft i Europa genom ett hållbart bostadsbyggande – med människan i fokus.

Stolthet, trygghet och gemenskap

Bostadens kärnvärden utgår från alla människors lika värde och våra viktigaste värdeord är öppenhet, omtanke och affärsmässighet. Hos oss ska både hyresgäster och medarbetare känna stolthet, trygghet och gemenskap, och vi menar att en mångfald av olikheter stimulerar positiv utveckling. Bostaden medverkar även till att förstärka Umeå som en attraktiv plats för tillväxt, genom att både förvalta befintliga fastigheter på ett bra sätt och bygga nya, goda boendemiljöer.

Miljön i fokus

I juni 2008 sjösatte vi vårt stora miljöprojekt – som går under namnet Miljöfokus 2016. Det är ett roligt, tufft och mycket konkret arbete för en bättre framtid! I projektet genomför vi förbättringar inom områdena energiförbrukning, sophantering, byggande och material, transporter samt kunskap och engagemang. Dessa delprojekt samlas till en helhet som minskar vår belastning på miljön. 

Vår verksamhet ska bygga på ett kretsloppstänkande. Miljömedvetandet bland anställda och våra kunder ska öka genom kompetensutveckling, kunskapsspridning och delaktighet. Till våra leverantörer ställs tydliga krav på miljöanpassningar.

Läs mer om vårt miljöarbete

Vår historia

Allt börjar år 1948 med ett förslag till Umeå stads styrelse från dåvarande HSB-direktören Sigurd Karlsson som anser att en allmännyttig bostadsförening bör bildas. Fem år senare bildas Stiftelsen Bostaden.

1953 tar byggandet av lägenheter fart i och med Stornorrforsbygget då det statliga bolaget Vattenfall behöver bostäder till sina anställda. Resultatet blir 220 lägenheter på Berghem. Bostaden har då 13 anställda och drygt 200 lägenheter.

Under 1960-talet råder stor bostadsbrist i landet och i mitten av 1960-talet påbörjas Miljonprogrammet. Under 1960-talet har nästan alla kommuner i Sverige bostadsbrist utom Umeå.

År 1968 har antalet bostäder ökat till 1131 och antalet anställda till 98. Samma år anställer Stiftelsen Bostaden sin första vd, Tore Östman, som har befattningen i 21 år. Året innan har avtalet med HSB sagts upp och Bostaden bygger upp sin egen organisation för förvaltning och administration.

År 1995 ombildas man till ett kommunalt allmännyttigt bolag med uppdrag att bidra till Umeå kommuns tillväxt och bostadsförsörjning. Till en början är det formella namnet Härmod Bostaden AB men det byts sedan till AB Bostaden i Umeå.

2013 firade vi 60 år och än idag är vi en viktig aktör i Umeå som jobbar hårt med den viktiga uppgiften att förse Umeå med bostäder.

Filmen om Bostadens historia

 

Kontakt

Växel

Ring: 090-17 75 00

Kvartersvärdar

Kontaktlista

Kundcenter

Mejla: Kundcenter
Ring: 090-17 77 00

Kundcenters telefontider:

Måndag–onsdag samt fredagar 09.00–15.00
Torsdagar 09.00–12.00

Besökstider:

Måndag–torsdag 09.00–16.30
Fredag 09.00–15.00
Lunchstängt 12–13

Adress

Besök: Östra Kyrkogatan 2,
Moritzska gården
Post: Box 244, 901 06 Umeå

Bredbandssupport

090-17 77 17

Journummer

Vid allvarliga fel som inträffar efter kontorstid eller under helger, ring 090-14 26 10.

Vid brand, olyckor eller inbrott ring 112.

För att få eller lämna information om olyckor eller kriser, ring 113 13.