Anpassa textstorlek
A A A
17 mars 2011

Vi bygger ut och bygger om på Västra Ersboda centrum

I slutet av vecka 11 startar ombyggnaden av huset där bland annat Folktandvården tidigare huserade, det före detta badhuset. Där ska det bli en ny och fin friskvårdsanläggning med bad för dig som bor på Ersboda.

Så påverkas du som bor i närheten

I början kommer du att märka av ökad trafik till och från huset och byggbaracker som kommer på plats. För att störa så lite som möjligt går transporterna via kyrkan och västerut. Byggpersonalen kommer att använda den stora parkeringen väster om kyrkan.

En del av huset kommer att rivas för att få plats med den nya bassängen, som blir större än den förra. Det arbetet påbörjas i början av april och innebär en del buller. På den östra sidan kommer huset att byggas ut cirka 100 kvm. Vi kommer även att göra avspärrningar i form av byggstängsel in mot torget i slutet av mars. På området kommer även en byggkran att placeras på gräsytan mellan byggnaden och Ystarvägen 147. Se en skiss längre ned på sidan.

Informationsmöte i slutet av mars

Tisdag den 29 mars kl 19.00 kommer vi att hålla ett informationsmöte i den nya kvarterslokalen på Ystarvägen 147, där du får veta mer om ombyggnationerna. Vi kommer att skicka ut en särskild inbjudan innan mötet.

När kommer allt vara klart?

Om det går enligt planerna ska allt vara klart för invigning under våren 2012.

Har du frågor eller funderingar?

Då är du välkommen att kontakta din kvartersvärd på mejl roger.oberg@bostaden.umea.se eller ring på 070-324 27 16. Du kan även kontakta projektledare Folke Parkle på 070-377 75 45.

Skiss av nybyggnationerna på Västra Ersboda centrum 

 

 

Skiss av hur huset kommer att se ut

Arkitekt: White