Anpassa textstorlek
A A A
27 september 2011

Utvecklingen av Echolog-terminalen fortsätter

Inom ramen för projektet Green Citizens och i delprojektet Hållbart boende utvecklar Bostaden en lägenhetsterminal för att hyresgästen själv ska kunna hålla koll på sin el- och vattenförbrukning.

Bostaden undersöker vad hyresgästerna tycker om Echolog-terminalen. 

Arbetet med att utveckla lägenhetsterminalen Echolog fortsätter. Under sommaren projektanställdes en student vid institutionen för Informatik, Umeå universitet, för att arbeta med en referensstudie. Tidigare under våren hade en grupp studenter vid Designhögskolan presenterat tre förslag till alternativa användargränssnitt för Echolog-terminalen. Dessa tre samt ytterligare ett gränssnitt kommer, tillsammans med det ursprungliga gränssnittet, att testas och utvärderas för att till slut resultera i en slutlig design. Nu närmast kommer en enkätundersökning att göras hos de hyresgäster som redan idag har en Echolog installerad i sin lägenhet. Den undersökningen kommer sedan att vara en del i den större utvärdering som ska göras i projektet, som pågår fram till 31 mars 2015.

Här kan du läsa Bostadens lägesrapport: Lägesrapport för Green Cititzens september 2011

Vid frågor om Green Citizens-projektet är du välkommen att kontakta:

Elisabeth Lind, kommunikationschef Bostaden
Telefon: 090-17 75 04
Mejl: elisabeth.lind@bostaden.umea.se

Mia Han. Informatör
Telefon: 090-17 75 33
Mejl: mia.han@bostaden.umea.se