Anpassa textstorlek
A A A
30 september 2009

Musik är favorit när Ålidhemsborna får önska

236 inkomna önskemål blev slutsumman efter att Bostaden genomfört “Ålidhemskampanjen”.

Vid fyra tillfällen under september har Bostaden funnits på plats utanför Ålidhems fritidsgård och frågat Ålidhemsborna vad de vill göra av byggnaden när fritidsgården flyttar till årsskiftet. Bostaden vill hitta en eller flera nya hyresgäster som verkar för att utveckla Ålidhemsområdet på ett positivt sätt. Viktigt har varit att nå ut med information till så många som möjligt av Ålidhemsborna och samla in idéer och åsikter om vad som kan göras med fastigheten.

Stort intresse för musik

Och frågar vi Ålidhemsborna så är det musik-kategorin som är det vanligaste önskemålet. Detta syntes även tydligt vid paintbollskyttet, se bild nedan. Området musik innefattar önskemål om replokal och studio men även möjlighet till liveframträdanden. Dessutom är en del av musik-rösterna direkta önskemål om en danslokal, gärna för alla typer av dans. På delad andra plats kommer önskemål om nöje, idrott och föreningsverksamhet i byggnaden.

Intresset runt att finnas med och tycka till har till Bostadens glädje varit stort. Det har även märkts genom att ett antal aktörer redan vänt sig till Bostaden och visat sitt intresse för att hyra hela eller delar av byggnaden.

Vad händer nu?

Nu sammanställs en rapport kring kampanjen och resultatet presenteras för Bostadens ledning och styrelse. Under tiden så kommer Bostaden att hålla en löpande dialog med de aktörer som redan visat intresse att hyra byggnaden.
- Sedan är det dags att börja bearbeta materialet och lägga pussel utifrån Ålidhemsbornas önskemål och de aktörer som kan vara intressanta för byggnaden, säger Sven-Ove Lindström, affärsutvecklare för Bostaden AB. Vi hoppas ha klart ett förslag på nya hyresgäster vid årsskiftet och kommer, bland annat via vår webbplats, kommunicera ut vilka som är klara under våren 2010.

Vägg Ålidhemskampanjen
Det syntes tydligt att Ålidhemsborna väljer musik efter att de fått skjuta sina önskemål med grön kula på fasaden på byggnaden på Ålidhem. Foto: Glad Reklam


Mer information:

Sven-Ove Lindström
Affärsutvecklare och ansvarig för Bostadens lokaler
Telefon: 070 621 30 98
E-post: sven-ove.lindstrom@bostaden.umea.se

Elisabeth Lind
Kommunikationschef
Telefon: 090-17 75 04 eller 070-242 81 42
Mejl: elisabeth.lind@bostaden.umea.se