Anpassa textstorlek
A A A
22 september 2012

Umeås grönaste mötesplats invigd

Nu är Vinterträdgården på Hållbara Ålidhem öppnad. Stellan Lundberg från Delegationen för hållbara städer och kommunalrådet Lennart Holmlund, förklarade tillsammans vinterträdgården på nya Geografigränd invigd.

Lennart Holmlund och Stellan Lundberg

Vinterträdgården i stadsdelen Ålidhem i Umeå är grön på många sätt. Den har skön grön växtlighet på insidan, en mjuk matta av sedum på taket och är byggd med hållbarhetstanken i fokus. Innetemperaturen hålls behaglig med återanvänd returvärme från lågenergihusen bredvid. Och elen som används i Vinterträdgården produceras i solceller som sitter på taket på byggnaden bredvid. En display visar förbrukning av varmvatten och energi i realtid. Samtliga byggnader i kvarteret är byggda för att förbruka maximalt 65 kWh/m2/år.

– Det är betydelsefullt att Umeå är en föregångare när det gäller hållbart byggande, säger Stellan Lundberg, ledamot i Delegationen för hållbara städer, som invigde Vinterträdgården tillsammans med Lennart Holmlund, kommunalråd i Umeå.

Lennart Holmlund håller med.

– Det som var på väg att bli en katastrof har blivit något väldigt lyckat, med hållbarhet såväl socialt, ekologiskt som ekonomiskt.

Eldfödd

För det började långt tidigare. Branden på Geografigränd julnatten 2008 där cirka 200 hyresgäster drabbades blev, trots de stora skadorna, starten på något nytt. Inför återuppbyggnaden fick de boende i dialoger vara med och tycka till om hur man önskade se återuppbyggnaden på gården. I dialogerna fanns bland annat tydliga önskemål om en bra mötesplats. En lokal som skulle vara något mer, något som nu blivit verklighet.

– Man kan säga att Vinterträdgården är ett direkt resultat av de boendes önskemål. Vi är stolta över Vinterträdgården och det hållbarhetsarbete som vi fått till stånd tillsammans med Umeå energi och kommunen här på Ålidhem, säger Ann-Sofi Tapani, AB Bostadens vd.

Möjligheternas rum

Det är tack vare projektet Hållbara Ålidhem, ett samarbete mellan Bostaden, Umeå kommun, och Umeå energi, och med ekonomiskt stöd från Delegationen för hållbara städer som man har kunnat bygga Vinterträdgården. En energisnål mötesplats som i första hand får användas av de boende i det nybyggda kvarteret och i närområdet. Så småningom kommer lokalen även att kunna hyras av allmänheten och av företag.

Vinterträdgården är rustad med modern teknik. Bostaden bjuder på trådlöst internet och det finns fem olika skärmar som gör att lokalen kan användas till allt ifrån sport på storbildsskärm med kompisarna till heldagsmöten med rörliga bilder på flera skärmar samtidigt.

Fakta Vinterträdgården

Yta: 150 kvadratmeter

Solceller: 135 kvadratmeter (på det intilliggande hyreshuset)

Budget: 10 miljoner, varav 3 miljoner från Delegationen för hållbara städer

Fakta Hållbara Ålidhem

Projekttid: december 2009 – december 2014

Projektmål: Halvera energibehovet för området, minska förbrukning av varmvatten och el med 20 procent, minska mängden hushållsavfall med 40 procent.

Åtgärder: En av norra Sveriges största solcellsanläggningar, Vinterträdgården, energieffektivisering av miljonprogrammet på Geografi- och Matematikgränd, minska barriäreffekt av Studentvägen.

Budget: 33,7 miljoner från Delegationen för hållbara städer

 

Kontaktpersoner:

Ann-Sofi Tapani
Vd, AB Bostaden
Telefon: 070-582 72 02
E-post: ann-sofi.tapani@bostaden.umea.se

Stellan Lundberg
Ledamot, Delegationen för hållbara städer
Telefon: 070-266 01 91
E-post: stellan.lundberg@afconsult.com

Lennart Holmlund
Kommunalråd, Umeå kommun
Telefon: 070-550 47 85
E-post: lennart.holmlund@umea.se