Anpassa textstorlek
A A A
11 september 2014

Umeå i topp i HSB:s Bostadsindex 2014

Enligt HSB:s bostadsindex som presenterades i dagarna, hamnar Umeå och Höganäs i toppen. Kommunerna har i dagsläget brist på bostadsmarknaden, men har ett relativt högt planerat byggande och uppdaterade riktlinjer för bostadsförsörjningen. Indexet omfattar i år 70 tillväxtkommuner i landet och bedömer kommunerna efter hur de arbetar för att motverka bostadsbristen.

Det råder nu brist på bostäder i 155 av landets 290 kommuner. Och i 139 av dessa ökar dessutom behovet av bostäder genom inflyttning till kommunen. Även i kommuner där det totalt sett råder balans på bostadsmarknaden, är det ofta brist på bostäder i stadskärnorna eller brist på bostäder som är lämpliga för unga.

I HSB:s bostadsindex fördelas poäng baserat på planerat byggande, påbörjande av tidigare byggplaner, bostadssituationen för unga och riktlinjer för bostadsförsörjning. Sedan förra året baseras indexet på situationen under den senaste femårsperioden.

Umeå och Höganäs bäst på att bygga

Umeå får i år högst poäng med 12 poäng av 16 möjliga, följt av Höganäs med 11,8 poäng.

– Indexet ger en fingervisning om kommunernas arbete med bostadsfrågor. Med vårt bostadsindex vill vi hålla igång en aktiv diskussion i varje kommun om hur man kan öka planberedskapen och få fram fler byggrätter, säger Anders Lago, ordförande HSB Riksförbund.

Läs mer i HSB:s webbnyhet

Läs mer om HSB:s Bostadsindex och se resultat för samtliga kommuner.