Anpassa textstorlek
A A A
22 april 2013

Tranbärsvägen efter renoveringarna – så kan det se ut!

Onsdag 10 april hölls ett möte med alla hyresgäster på Tranbärsvägen 2–4, det vill säga de som bor i husen som ska genomgå omfattande renoveringar i början av 2014. På mötet visades skisser av hur de renoverade lägenheterna kan komma att se ut invändigt och även hur gårdarna kan bli. Skisserna fick ett positivt mottagande.

Efter besiktningar som gjordes under 2012 beslutade Bostadens styrelse att lägenheterna på Tranbärsvägen 2–4 ska genomgå omfattande renoveringar. Renoveringarna innebär bland annat att man kommer att installera nya ventilationssystem, byta avloppsstammar, installera ny el med mera.

Hyresgästinflytande genom hela projektet

I samband med beslutet om renoveringarna bjöd Bostaden in hyresgäster till en dialogträff där man fick komma med önskemål och förslag inför renoveringen av området. De drygt 80 förslagen fick sedan utgöra grunden till den enkät som därefter skickades ut till alla hyresgäster.

Vid dialogträffen bildades också en ombyggnadskommitté bestående av sex hyresgäster från de två gårdarna. Kommittén och Bostaden har gemensamma möten ungefär varannan månad. Tanken är att hyresgästerna genom kommittén ska vara delaktiga genom hela projektet.

Skisser av hur det kan se ut efter renoveringarna

Med enkätresultatet, ombyggnadskommitténs och Bostadens åsikter har en landskapsarkitekt tagit fram en skiss hur de båda gårdarna skulle kunna se ut efter renoveringarna. Och en arkitekt har tagit fram skisser av hur lägenheterna skulle kunna se ut invändigt. En av idéerna är att göra en uteplats på baksidan av husen på de lägenheterna som ligger i bottenplan. Det här är dock enbart förslag och det är inte klart exakt hur det kommer att se ut när det är färdigt.

Skiss av utemiljön

Illustration av utemiljön på Tranbärsvägen 2-4 

Skiss av en trerummare i bottenplan

 

Skiss för Tranbärsvägen 2-4 

 

Skiss av planlösning på Tranbärsvägen 2-4 

 

Skiss av lägenhet på Tranbärsvägen 2-4

Universitetet hjälper till

I samband med renoveringarna i området kommer Umeå universitet att hjälpa till med insamling och utvärdering av mätdata av husets energianvändning från monterade mätare. En student från Institutionen för tillämpad fysik och elektronik kommer att skriva ett examensarbete om energianvändning i kvarteret samt ge förslag till energibesparande åtgärder.

Läs mer om renoveringarna och rivningarna på Tranbärsvägen